Odluka je naša!

Mreža udruga Krapinsko – zagorske županije ove je godine za projekt pod nazivom „Odluka je naša!“ prošla na natječaju za financijsku potporu projektima organizacija civilnoga društva Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske.

Cilj projekta koji je počeo u kolovozu, a završava 31. prosinca, je podizanje razine informiranosti mladih u odlučivanju u Krapinsko – zagorskoj županiji na način direktnog informiranja mladih o mogućnostima sudjelovanja u tim procesima. Kako bi se cilj ostvario, Mreža udruga je u okviru projekta organizirala 5 panel diskusija s učenicima zagorskih srednjih škola te izdala bilten Odluka je naša! koji govori o načinu uključivanja mladih u procese donošenja odluka, a u tijeku je izdavanje novina.

Projekt je pokazao, da se mladi u Krapinsko – zagorskoj županiji uključuju u procese donošenja odluka putem Savjeta mladih na razini županije, gradova i općina te učeničkih vijeća, no uočeno je kako često nisu svjesni mehanizama koji im to omogućavaju.