Odgajati i duhovnu dimenziju

Odgoj unutarnjeg života tema je prvoga ovogodišnjeg broja Lađe – časopisa za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture. Temom odgoja unutarnjeg života novi broj Lađe osvrće se na čovjekovu duhovnost, koja je danas osobito zapostavljena, budući da je suvremeni čovjek umjeren na materijalno, empirijsko i isplativo. Zato i obrazovanje zahtijeva novu kvalitetu, koja je usmjerena na humanizam, koji uključuje promicanje etičke i duhovne dimenzije. “Riječ je o duhovnoj dimenziji koja se očituje u rastu i razvoju unutarnjega čovjeka, čovjeka koji ne daje vrijednost samo izvanjskim stvarima, konzumističkim dobrima i tržištu, nego vrjednuje ponajprije unutarnji život, unutarnji dijalog, razmišljanje o značenjima, sposobnosti za odnose, divljenje i slušanje, za smisao i nadu. To je osobito važno imajući na umu prevlast površnoga i trenutačnoga, preobilje prolaznih informacija i emocija koje nas udaljavaju od nas samih i koje nam otežavaju imati čvrsta životna uporišta. Nedostatak tih životnih uporišta pridonosi porastu dezorijentiranosti, izgubljenosti i besmisla današnjega čovjeka. Opravdana težnja za materijalnim dobrima ne smije potisnuti razvoj duhovne dimenzije, odnosno unutarnjeg čovjeka koji se ne pita samo za ugodu, korisnost i isplativost”, ističe urednica Ružica Razum u uvodnoj riječi. U rubrici Članci o kršćanskoj slici čovjeka i društva, koja se ostvaruje po pravednosti i upućenosti na drugoga, po solidarnosti, odgovornosti i darovanosti, piše dr. Dubravka Petrović Štefanac u članku (Su)život u (su)odgovornosti. O novim zadaćama pred kojima se našla škola, konsenzusu oko temeljnih odgojnih načela te odgojnoj ulozi Crkve i religije u europskim društvima može se čitati u članku dr. Blaženke Valentine Mandarić Cjeloviti razvoj osobe – temeljna zadaća odgoja i obrazovanja. Uza stručne članke novi broj Lađe, u redovitim rubrikama, donosi i vrijedne ideje za vjeroučiteljski rad: prigodne recitale, metodičke upute, radne listove i razmišljanja stalnih suradnika. (vp)