Od St. Peterburga preko Carnegie Halla do Marije Bistrice4