Obvezno korištenje dnevnih ili kratkih svjetala danju prestaje 31. ožujka

Iz Policijske uprave krapinsko – zagorske podsjećaju vozače kako temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama obavezno korištenje dnevnih ili kratkih svjetala danju, koje je započelo 1. studenoga 2019., završava 31. ožujka 2020. godine. Napominju da se svjetla moraju koristiti noću te u slučaju smanjene vidljivosti, kao i da je bez obzira na zakonske obaveze, vozilo s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima, danju bolje vidljivo pa je i prometovanje sigurnije. Stoga apeliraju na vozače da unatoč prestanku obaveze korištenja dnevnih ili kratkih svjetala danju, tijekom vožnje na vozilu u slučaju smanjene vidljivosti imaju upaljena svjetla, kako bi bili što uočljiviji drugim sudionicima u prometu te i na taj način doprinijeli vlastitoj sigurnosti te sigurnosti drugih sudionika u cestovnom prometu. Vozači mopeda i motocikala dužni su tijekom cijele godine danju imati upaljena kratka svjetla na vozilu. U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, vozač će se kazniti novčanom kaznom od 300 kuna. Također, vozači bicikala od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla. U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, vozač bicikla kaznit će se novčanom kaznom od 500 kuna.