Objavljena tri javna poziva za provedbu mjera ruralnog razvoja

Krapinsko-zagorska županija nastavlja s provedbom mjera ruralnog razvoja u 2013. godini te su jučer objavljena tri javna poziva za provedbu mjera: Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište, Poticanje komercijalizacije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela, te Uspostava i jačanje proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija za 2013. godinu.Tekstovi javnih poziva s pripadajućim obrascima dostupni su na web stranicama Krapinsko-zagorske županije.