Obilježen Tjedan mobilnosti

Udruga distrofičara Krapina se u suradnji sa Savezom društava distrofičara Hrvatske – SDDH i ove godine se uključila u obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti, koji se u razdoblju od 16. do 22. rujna obilježava u preko 2.000 gradova.

Ove godine Europski tjedan mobilnosti obilježen je provođenjem Kampanje „Za pokret…“ koja je imala za cilj senzibilizirati javnost i lokalnu zajednicu o potrebama osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti, o njihovim mogućnostima,  promovirati mobilnost osoba s invaliditetom kao jedno od osnovnog ljudskog prava i na taj način stvarati okruženje jednakih mogućnosti za sve. Povodom obilježavanja, Udruga distrofičara Krapina postavila je u četvrtak, 22. rujna 2016. godine na Trgu Ljudevita Gaja u Krapini informativni štand sa letcima, brošurama i izložbom radova članova Udruge sa kreativnih radionica. Akciju je podržao i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, koji je obišao štand udruge. Tim povodom, župan Kolar je istaknuo da Krapinsko-zagorska županija od samog početka djelovanja Udruge distrofičara Krapina prati njezin rad i brojne programe i projekte koje Udruga provodi, s kojima izravno utječe na poboljšanje kvalitete života osoba oboljelih od mišićne distrofije i srodnih neuromuskulatornih bolesti. U obilasku je bila i zamjenica župana Jasna Petek. U sklopu ovogodišnjeg Tjedna mobilnosti u Republici Hrvatskoj građankama i građanima posebna pozornost skretana je i na uređaj za iskašljavanje, uz moto: „Pravilno dišite za učinkovit pokret“.