O zdravstvenom odgoju i župnim pastoralnim vijećima

Svećenici Riječke nadbiskupije okupili su se u ponedjeljak 15. travnja na proljetnoj Svećeničkoj skupštini u Domu pastoralnih susreta u Lovranu, na kojoj su glavne teme bile zdravstveni odgoj u hrvatskim školama, s naglaskom na 4. modul, i župna pastoralna vijeća.
 
Produbljenu informaciju o Zdravstvenom odgoju svećenicima je predočila predstojnica Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije Ksenija Rukavina Kovačević. Predavačica je dala pregled cijeloga kurikuluma zaustavivši se posebno na, s kršćanskog motrišta, problematičnom 4. modulu te je istaknula da je aktualni program spolnog odgoja u hrvatskim školama svojevrsna replika seksualne edukacije već postojećih modela-programa u zemljama sjeverne i zapadne Europe koji promiču liberalne stavove prema seksualnosti općenito. S druge strane, neke zemlje, uključujući i SAD, provode program koji po pitanju seksualnosti više vrednuje apstinenciju i koji je sadržajno bliži hrvatskoj tradiciji i kršćanskoj kulturi te u konačnici pokazuje i bolje rezultate.
 
Kovačević je zaključila da se u programu zapravo reflektiraju društveni i vanjskopolitički utjecaji povezani s transformacijama i strujanjima u Europi i svijetu. Istaknula je i kako je vidljivo da razlozi uvođenja kurikuluma zdravstvenog odgoja u škole daleko nadilaze one zdravstvene, o nepravilnoj i nezdravoj prehrani, pretilosti predškolske i školske djece, te o seksualnoj neinformiranosti adolescenata i rapidnom širenju spolno prenosivih bolesti.
 
“Program o kojemu je ovdje riječ podrazumijeva otvorenost i prihvaćanje svih oblika seksualnog ponašanja, kao i spolne/rodne ravnopravnosti te uvažavanja spolnih prava seksualnih manjina”, objasnila je predstojnica Katehetskog ureda.
 
Povod za temu o župnim pastoralnim vijećima bili su predstojeći izbori za nove članove župnih pastoralnih vijeća u župama Riječke nadbiskupije. To je bila prigoda za osvrt na dosadašnji rad vijeća te za promišljanje o značenju pastoralnih vijeća u župi kao načinu neposrednog sudjelovanja vjernika laika u životu i poslanju župe, odnosno Crkve.
 
Predavanje na tu temu održao je dr. Nikola Vranješ s katedre za pastoralnu teologiju na Teologiji u Rijeci, koji je između ostalog podsjetio da je uloga župnih pastoralnih vijeća savjetodavna, ali to nimalo ne znači i nevažna. “Vijećnici itekako imaju što reći i doprinijeti životu župe. Djelovanje u vijeću iskaz je njihove brige za župu. Njihova je zadaća planiranje i provođenje pastoralnih projekata na dobrobit župe.” Istaknuo je kako djelovanje svećenika ne može dostići svoj puni učinak bez suradnje s vjernicima laicima.
 
Kao važnu karakteristiku djelovanja vijećnika Vranješ je istaknuo izgradnju zajedništva i sposobnost za zajedničko djelovanje te preporučio traženje, koliko je moguće, konsenzusa svih članova vijeća pri donošenju važnih odluka i zaključaka.
 
“Važna je i stalna formacija vjernika. Bez obzira na njihov entuzijazam i želju, moraju poznavati nauk i smjernice Crkve”, zaključio je Vranješ. Svećenici su u raspravi istaknuli kako je upravo zajedništvo vijećnika i župljana ono čemu treba težiti i što je često i najteže postići.
 
Nadovezujući se na predavanje, nadbiskup Devčić je podsjetio da su i hrvatski biskupi na nedavnom plenarnom zasjedanju HBK raspravljali o sudjelovanju vjernika laika u poslanju Crkve te se posebno osvrnuo na kriterije crkvenosti prema kojima se treba ravnati i prosuđivati laički apostolat. Te je kriterije istaknuo blaženi Ivan Pavao II. u pobudnici “Christifideles laici”, a oni su: davanje prvenstva pozivu svakog kršćanina na svetost, odgovornost u ispovijedanju vjere Crkve u poslušnosti crkvenom učiteljstvu, svjedočanstvo čvrstog i uvjerenog zajedništva s papom i mjesnim biskupom, podudarnost i dioništvo u apostolatu Crkve te u tom smislu aktivno sudjelovanje u novoj evangelizaciji i uprisutnjenju evanđeoskih vrijednosti u društvu.
 
Nadbiskup je također pozvao svećenike da župne vijećnike, ali i ostale vjernike u svojim župama upoznaju s dokumentom “Za život svijeta” u kojem je HBK iznijela pastoralne smjernice za djelovanje vjernika laika u Crkvi i društvu u nas.
 
Mons. Devčić je dao svećenicima i prvu informaciju o novom Direktoriju za službu i život prezbitera Kongregacije za kler koji je upravo ovih dana objavljen na hrvatskom jeziku te napomenuo da oko dubljeg iščitavanja tog dokumenta svećenici trebaju poraditi osobno i na dekanatskim sastancima svećenika. (ika / gk)