O odnosu znanja i vjere

O odnosu znanja i vjereKnjiga “Znanje i vjera. Studije i rasprave” Stjepana Zimmermanna objavljena je kao 28. knjiga u biblioteci »Glasa Koncila« Hrvatska katolička baština 20. stoljeća, pokrenutoj s namjerom otimanja zaboravu cijelog niza hrvatskih autora i njihovih djela. Knjiga donosi članke i rasprave objavljene u periodici, a koji na reprezentativan način predstavljaju temeljne ideje koje su obilježile misao Stjepana Zimmermanna (1884. – 1963.) – svećenika, doktora filozofije, profesora filozofije na Bogoslovnom fakultetu, člana JAZU-a. Oni prikazuju širok spektar Zimmermannova javnog rada kao filozofa, kulturologa i religiologa te njegov utjecaj na kulturno ozračje njegova vremena, otkrivajući kako je Zimmermann središnjom zadaćom svojeg umovanja smatrao utemeljivanje i opravdanje mogućnosti racionalne spoznaje transcendentnog Bića, nadahnjujući se pri tom aristotelovsko-tomističkim misaonim poticajima. U uvodnom eseju dr. sc. Daniel Miščin opisuje život i rad Stjepana Zimmermanna te prikazuje razvoj i dosege njegove filozofske misli. Objavljeni tekstovi pridonijet će upoznavanju naše kulturne i znanstvene javnosti sa životom i radom akademika prof. dr. Stjepana Zimmermanna, koji pripada u red prvaka hrvatske filozofske i kulturološke misli 20. st. Također će poslužiti kao izvor korisnih saznanja profesorima i studentima humanističkih znanosti, posebno iz područja filozofije, filozofije povijesti, povijesti hrvatske kulture i kulturologije. (vp)