Nuncij D’Errico ohrabrio djelatnike Glasa Koncila


Novi apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Alessandro D'Errico u okviru svojih posjeta crkvenim ustanovama i drugim institucijama u Hrvatskoj u ponedjeljak 30. srpnja pohodio je novinsko-izdavačku kuću Glas Koncila u Zagrebu.

Nuncij D'Errico, kojega su pratili savjetnik apostolske nuncijature mons. Mauro Lalli i prevoditelj o. Ivica Hadaš, zadržao se u otvorenom razgovoru s v.d. direktorom Glasa Koncila Stjepanom Pogačićem i glavnim urednikom Glasa Koncila mons. Ivanom Miklenićem, a pozdravio se je i s drugim novinarima i djelatnicima.

Apostolski nuncij ohrabrio je djelatnike Glasa Koncila ističući važnost Glasa Koncila u služenju Crkvi i hrvatskome narodu, a predstavnici Glasa Koncila obavijestili su ga, uz ostalo, o predstojećoj 50. obljetnici toga crkvenoga lista. (gk)