Novi župni vikar u Mariji Bistrici

Objavljena su razrješenja i imenovanja na području nadbiskupije, o kojima je odluku donio kardinal Josipa Bozanić, nadbiskup zagrebački. Mr. Tomislav Škender, po povratku sa studija u Rimu, imenovan je župnim vikarom u Župi Uznesenja BDM i u Svetištu u Mariji Bistrici, kao i u Župi sv. Andrije na Lazu, sa zadaćom da nastavi raditi na dovršetku doktorske disertacije. Mons. Zlatko Koren, dugogodišnji rektor Svetišta Majke Božje Bistričke, koji je od 2016. godine bio župnik moderator u Župi sv. Blaža u Zagrebu, razriješen je te službe, kao i službe povjerenika za pastoral braka i obitelji te je imenovan kanonikom Prvostolnog kaptola zagrebačkog. U Župi sv. Blaža naslijedio ga je mr. Borna Puškarić. Pregradski župnik vlč. Ivan Mikec imenovan je i upraviteljem Župe sv. Mirka u Kostelu, nakon što je te službe razriješen vlč. Dragutin Šarc, duhovni asistent sestara Karmelićanki BSI u Samostanu u Poredju. Matija Novački, svećenik rodom iz Lobora, razriješen je službe župnog vikara u Župi Uznesenja BDM u Zagrebu – Stenjevec te je imenovan župnim vikarom u Župi sv. Vida Mučenika u Brdovcu i pastoralnim pomoćnikom u Župi sv. Nikole biskupa u Bistri, dok je Krapinčan Toni Potrebić razriješen službe župnog vikara u Župi Navještenja BDM u Velikoj Gorici te je upućen na studij za formatore za svećeništvo i posvećeni život na Centru Sv. Petra Favra pri Sveučilištu Gregorijana u Rimu. Kristijan Tušek iz Mihovljana razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Anastazije u Samoboru te je imenovan nadbiskupijskim povjerenikom za pastoral mladih, za pastoral sportaša i koordinatorom dušobrižništva za studente u Zagrebu. Smještaj će imati u župi Sv. Ivana XXIII., pape u Zagrebu – Dubrava gdje će vršiti i službu pastoralnog pomoćnika. Također, na vlastiti zahtjev mons. Ivan Miklenić više neće biti glavni urednik Glasa Koncila i vršitelj dužnosti direktora Glasa Koncila, a zamijenio ga je Branimir Stanić.

Ostala razrješenja i imenovanja u Zagrebačkoj nadbiskupiji

– Baršić Marko, razriješen je službe upravitelja župe Sv. Vida Mučenika u Zagrebu – Petruševec te je imenovan upraviteljem župe Sv. Nikole Biskupa u Bistri;

– Belak Ignacije, SJ, razriješen je službe župnog vikara u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmotićeva;

– Belčić Renato, nakon završetka svog mandata u Papinskom vijeću za promicanje nove evangelizacije, gdje je od pape Franje imenovan posebnim misionarom milosrđa, vratio se u Zagreb i imenovan je župnikom u župi Sv. Barbare u Zagrebu – Vrapče te nadbiskupijskim povjerenikom za župnu katehezu;

– Bendra Branko, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Marije Pomoćnice u Zagrebu – Knežija;

– Berljak dr. Matija, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog, ispunivši kanonsku dob, razriješen je službe kanonika i na vlastitu molbu umirovljen;

– Bobić Mario, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun te je imenovan studentskim kapelanom na Sveučilištu u Zagrebu;

– Bošnjak Mato, OP, razriješen je župničke službe u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu;

– Budinski Branimir, razriješen je službe upravitelja župe Krista Kralja u Domaslovcu te je imenovan župnikom u župi Sv. Josipa Radnika u Zagrebu – Gajnice;

– Budinšćak Ivica, ravnatelj UZUK-a, razriješen je službe pastoralnog suradnika u župi Sv. Nikole Biskupa u Jastrebarskom;

– Bužak Goran, svećenik Bjelovarsko-križevačke biskupije, razriješen je službe odgojitelja u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu;

– Cujzek Ivica, svećenik Varaždinske biskupije, razriješen je službe prefekta u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu;

– Dolić Josip, OP, razriješen je službe župnog vikara u župi Bl. Augustina Kažotića u Zagrebu – Peščenica;

– Dominić Marko, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Uznesenja BDM u Zagrebu – Stenjevec;

– Draganović Mato, svećenik Sisačke biskupije, imenovan je župnikom u župi Uznesenja BDM u Savskom Nartu;

– Dukić Danijel, razriješen je župničke službe u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani, kao i ovlasti u župi Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III te je imenovan župnikom in solidum u župi Sv. Petra u Zagrebu;

– Dukić Mario, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Pavla u Zagrebu – Retkovec te je imenovan odgojiteljem u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu;

– Đurin Josip, svećenik Varaždinske biskupije, imenovan je odgojiteljem u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu;

– Faltak mr. Željko, po povratku sa studija u Rimu, imenovan je rektorom Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu;

– Galeković Petar, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Martina Biskupa u Dugom Selu i u župi Isusova Uskrsnuća u Sesvetskom Kraljevcu;

– Golek Marinko, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Stjepana Prvomučenika u Zagrebu – Botinec i u Župi Svetih Anđela u Zagrebu – Savski Gaj te je imenovan privremenim upraviteljem župe Sv. Stjepana Prvomučenika u Zagrebu – Botinec;

– Gretić mr. Ivan, zbog zdravstvenih razloga razriješen je župničke službe u župi Sv. Vida Mučenika u Brdovcu te je imenovan župnikom in solidum u župi Bl. Alojzija Stepinca u Bestovju – Novakima – Rakitju i u župi Uzvišenja Sv. Križa u Kerestincu;

– Grgić Ilija, CPPS, imenovan je župnikom u župi Sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Cerju;

– Hačko Danijel, razriješen je službe upravitelja župe Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III i službe župnog vikara u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani te je imenovan upraviteljem župe Sv. Vida Mučenika u Brdovcu;

– Hačko mr. Tomislav, koordinator Trajne formacije za svećenike i vicepostulator za kauze beatifikacije i kanonizacije Zagrebačke nadbiskupije, razriješen je službe pastoralnog pomoćnika u župi Isusova Uskrsnuća u Sesvetskom Kraljevcu te imenovan urednikom Službenog vjesnika Zagrebačke nadbiskupije i pastoralnim pomoćnikom u župi Sv. Marka Evanđelista u Zagrebu;

– Horvat Igor, OFMConv., imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu – Sveti Duh i u župi Sv. Maksimilijana Kolbea u Zagrebu – Bijenik;

– Hren Vlado, razriješen je službe rektora Samostanske crkve Sv. Vinka Paulskog i službe duhovnog asistenta u samostanu Družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskog u Zagrebu – Frankopanska ulica i dana mu je dozvola da preuzme službu koju mu u Sisačkoj biskupiji dodijeli mons. Vlado Košić, biskup sisački;

– Jačmenica Franjo, razriješen je župničke službe u župi Sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Cerju te je imenovan rektorom Samostanske crkve Sv. Vinka Paulskog i duhovnim asistentom u samostanu Družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskog u Zagrebu – Frankopanska ulica;

– Jagodić Branimir, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi sv. Pavla u Zagrebu – Retkovec;

– Jelušić Zdravko, SJ, razriješen je službe pastoralnog pomoćnika u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmotićeva;

– Jonjić Ante, SAC, imenovan je župnim vikarom u župi BDM Kraljice Apostola u Zaprešiću;

– Kazoti Ante Augustin, OP, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu;

– Klarić Petar, SJ, razriješen je službe župnog vikara u župi Bezgrešnog Srca Marijina u Zagrebu – Jordanovac;

– Kočiš mr. Damir, SJ, imenovan je župnim vikarom u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmotićeva;

– Korade Franjo, SJ, razriješen je župničke službe u župi Majke Božje Sljemenske, Kraljice Hrvata u Zagrebu – Sljeme te je imenovan pastoralnim pomoćnikom u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmotićeva;

– Kordić Ivan, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Ane u Zagrebu – Rudeš;

– Košćak mr. Anđelko, svećenik Varaždinske biskupije, razriješen je službe rektora Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu;

– Kovač mr. Marko, biskupski vikar za pastoral, razriješen je službe privremenog upravitelja župe Sv. Barbare u Zagrebu – Vrapče;

– Kovačić Gojislav, župnik u župi Sv. Petra Apostola u Petrovini, imenovan je vršiteljem dužnosti dekana Jastrebarskog dekanata;

– Kralj Tomislav, razriješen je službe upravitelja župe Sv. Nikole Biskupa u Bistri te je imenovan župnikom u župi Uzvišenja Sv. Križa u Dugom Selu;

– Kresonja Slavko, razriješen je župničke službe u župi Sv. Martina Biskupa u Dugom Selu te je imenovan župnikom u župi Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III i imat će ovlasti župnika in solidum u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani;

– Kutleša dr. Mislav, docent na KBF-u, razriješen je službe prefekta u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu te je imenovan nadbiskupijskim povjerenikom za pastoral braka i obitelji. Ujedno će u nedjelje i blagdane pastoralno pomagati u župi Sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu – Ljubljanica-Voltino;

– Kuzel Josip, razriješen je župničke službe u župi Uzvišenja Sv. Križa u Dugom Selu te je imenovan župnikom u župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova u Zagrebu – Vrbani i imat će ovlasti župnika in solidum u župi Bogojavljenja – Sv. Tri Kralja u Zagrebu – Vrbani III;

– Leskovar David, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Marije Pomoćnice u Zagrebu – Knežija;

– Lukačević Davor, CPPS, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Martina Biskupa u Dugom Selu;

– Lukić Ivan, razriješen je službe nadbiskupskog tajnika te je upućen u Rim na poslijediplomski studij duhovnosti;

– Lukić Izidor, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;

– Marić Filip, dosadašnji privremeni upravitelj župe Sv. Nikole Biskupa u Jastrebarskom, imenovan je upraviteljem iste Župe;

– Medić Tomislav, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Navještenja BDM u Velikoj Gorici;

– Mikec gospodin Vladimir, voditelj Statističkog ureda Nadbiskupskog duhovnog stola, imenovan je tajnikom Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba;

– Mikšić dr. Vlado, razriješen je službe supsidijara u župi BDM Snježne i u Svetištu Sv. Josipa u Karlovcu – Dubovac te je imenovan povjerenikom za kulturna dobra i voditeljem Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije te rektorom crkve Krista Kralja na Mirogoju;

– Mostečak Dragutin, na vlastitu molbu, a zbog zdravstvenih razloga, razriješen je župničke službe u župi Pohoda BDM u Zagrebu – Čučerje i umirovljen;

– Nimac Marko, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Anastazije u Samoboru;

– Pavlović dr. Anto, SJ, dodijeljen je na raspolaganje za pastoralnu službu u Zagrebačkoj nadbiskupiji te je imenovan upraviteljem župe Krista Kralja u Domaslovcu;

– Petrić Matej, po povratku sa studija u Rimu, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Nikole Biskupa u Jastrebarskom, a na Hrvatskim studijima nastavit će specijalizirani studij hrvatskoga latiniteta i književnosti;

– Petrčić Josip, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Marije Pomoćnice u Zagrebu – Knežija;

– Premelč Luka, svećenik Bjelovarsko-križevačke biskupije, imenovan je odgojiteljem u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu;

– Pušić Filip, OFMConv., imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu – Sveti Duh i u župi sv. Maksimilijana Kolbea u Zagrebu – Bijenik;

– Puškarić mr. Borna, razriješen je službe pročelnika Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, urednika Službenog vjesnika Zagrebačke nadbiskupije i službe rektora crkve Krista Kralja na Mirogoju te je imenovan župnikom moderatorom u župi Sv. Blaža u Zagrebu;

– Rađa dr. Jakov, poslijedoktorand na KBF-u, povjerenik za pastoral duhovnih zvanja i promotor kršćanskih poziva, razriješen je službe izvanrednog duhovnika u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu i službe propovjednika u Zagrebačkoj katedrali te je imenovan ravnateljem Nadbiskupijskog pastoralnog instituta i voditeljem đakonske pastoralne godine;

– Režek Mirko, SDB, razriješen je službe župnog vikara u župi Marije Pomoćnice u Zagrebu – Knežija;

– Rukavina Tomislav, SJ, imenovan je upraviteljem župe Majke Božje Sljemenske, Kraljice Hrvata u Zagrebu – Sljeme;

– Rušec Majk, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Vida Mučenika u Brdovcu te je imenovan župnim vikarom u župi BDM Snježne i u Svetištu Sv. Josipa u Karlovcu – Dubovac;

– Skelin mr. Mislav, SJ, imenovan je župnim vikarom u župi Bezgrešnog Srca Marijina u Zagrebu – Jordanovac;

– Smrkulj Dragutin, razriješen je župničke službe u župi Uznesenja BDM u Savskom Nartu te je imenovan župnikom u župi Sv. Nikole Biskupa u Donjoj Zelini;

– Spehnjak Marijan, trajni đakon, razriješen je službe povjerenika za pastoral sportaša te imenovan tajnikom nadbiskupijskog povjerenstva za pastoral braka i obitelji.

– Stojić Damir, SDB, razriješen je službe studentskog kapelana na Sveučilištu u Zagrebu te je imenovan župnikom u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;

– Šagud Tomislav, razriješen je službe upravitelja župe Sv. Josipa Radnika u Zagrebu – Gajnice te je imenovan nadbiskupskim tajnikom i pročelnikom Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije;

– Šestak Tomica, nadbiskupijski ekonom, razriješen je službe zamjenika župnika u župi Sv. Vida Mučenika u Brdovcu, kao i službe privremenog upravitelja in materialibus u župi Sv. Barbare u Zagrebu – Vrapče;

– Šimunović dr. Josip, profesor pastoralne teologije na KBF-u i prebendar Zbora prebendara Prvostolne crkve zagrebačke, razriješen je službe ravnatelja Nadbiskupijskog pastoralnog instituta i službe voditelja đakonske pastoralne godine te imenovan povjerenikom Zagrebačke nadbiskupije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba;

– Škvorc Mladen, vicekancelar NDS-a, imenovan je nadbiskupijskim povjerenikom za udruženja vjernika laika u Crkvi;

– Špiranec dr. Tomislav, SJ, imenovan je župnim vikarom u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmotićeva;

– Špoljar Pavao, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;

– Šuflaj Stjepan, SJ, razriješen je službe župnog vikara u župi Presvetog Srca Isusova u Zagrebu – Palmotićeva;

– Tanjić dr. Željko, nakon izbora što ga je prema Statutu HKS-a izvršio Senat, imenovan je rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta na novi mandat;

– Tomić Ivan Marija, OP, razriješen je službe župnog vikara u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu te je imenovan upraviteljem župe Kraljice Svete Krunice u Zagrebu;

– Toplak Dragutin, razriješen je župničke službe u župi Sv. Nikole Biskupa u Donjoj Zelini i zbog zdravstvenih razloga upućen na bolovanje;

– Topolnjak Ivan, novozagrebački dekan i župnik u župi Svetih Anđela u Zagrebu – Savski Gaj, razriješen je službe privremenog upravitelja župe Sv. Stjepana Prvomučenika u Zagrebu – Botinec;

– Torbar Marko, razriješen je službe župnog vikara u župi Sv. Petra u Zagrebu te je imenovan upraviteljem župe Pohoda BDM u Zagrebu – Čučerje. Dok se ne uredi prostor za stanovanje u Čučerju, smještaj će imati u župnoj kući župe Sv. Pavla u Zagrebu – Retkovec;

– Valentić Ivan, razriješen je službe nadbiskupijskog povjerenika za pastoral mladih i koordinatora dušobrižništva za studente u Zagrebu, kao i službe pastoralnog pomoćnika u župi Sv. Ivana XXIII., pape u Zagrebu – Dubrava te je imenovan župnikom u župi Sv. Martina Biskupa u Dugom Selu;

– Vidović Danijel, SDB, razriješen je službe upravitelja župe Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;

– Vučak Ivan, upravitelj župe Presvetog Trojstva u Krašiću i župe Sv. Marije Magdalene u Oštrcu, imenovan je upraviteljem župe Sv. Mihaela Arkanđela i Sv. Ane u Gornjem Prekrižju. U povjerenim službama pastoralnu pomoć pružat će mu vlč. Juraj Prelec;

– Zovko Ivan, razriješen je službe župnog vikara u župi Bl. Alojzija Stepinca u Bestovju – Novakima – Rakitju i u župi Uzvišenja Sv. Križa u Kerestincu te je imenovan supsidijarom u župi Sv. Ivana Nepomuka u Stupniku – Lučko i bit će na duhovnu pomoć u Samostanu sestara Karmelićanki BSI u Hrvatskom Leskovcu;

– Zubović Šime, SDB, imenovan je župnim vikarom u župi Duha Svetoga u Zagrebu – Jarun;

– Žižek Krešimir, razriješen je službe pastoralnog suradnika u župi Sv. Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu – Ljubljanica-Voltino te je imenovan upraviteljem župe Sv. Vida Mučenika u Zagrebu – Petruševec;

– Žuljević Mikas Mihovil, OP, razriješen je službe župnog vikara u župi Kraljice Svete Krunice u Zagrebu;