Novi predsjednik KUD-a Lovro Ježek Nedeljko Milošić

Kulturno umjetničko društvo ''Lovro Ježek'' u subotu 28.01. 2012. godine održalo je redovnu godišnju izbornu skupštinu. Jednoglasno su prihvaćena izvješća o radu KUD-a u 2011. godini, u kojoj su sve sekcije odradile ukupno 48 nastupa. Limena glazba istaknula se sa 18 nastupa, od čega valja izdvojiti još jedno sudjelovanje na državnoj smotri u Novom Vinodolskom. Nastupale su i folklorna i tamburaška sekcija, a u KUD-u su posebno ponosni na čak 80 cicibana odnosno članova pomlatka i najmlađe sekcije folklora, kao i na mlade tamburaše.  Od ostalih aktivnosti izdvojena je nabava opreme i dijelova nošnji, šivanje nošnji za djecu kao i organizacija smotre i koncerata. Kako je skupština bila izborna, odabrano je i novo čelništvo bistričkog KUD-a. Za predsjednika je izabran dosadašnji zamjenik predsjednika Nedeljko Milošić, dok je zamjenik dosadašnji predsjednik Dražen Škrlec. Tajnik je i dalje Josip Palanović, a blagajnica Blanka Mikša.