Novi broj Glasa Koncila

ZAGREB – KARLOVAC
Proglašena Godina sv. Josipa za Crkvu zagrebačku
PRIKUPLJANJE POTPISA
»Imam pravo živjeti«
KOMENTAR
Zašto je važnost Deklaracije podcijenjena?
INTERVJU: O. WILLIAM NORDENBROCK
Tko se žali na migracije, imigrant je!
MARTINA JARNEVIĆ
Kada nastupa vjera kao medicina?
MR. VITOMIR VIŠIĆ
»Ako nema otočana, nema ni života«
DAMIR PLAVŠIĆ
»Prenosimo istinu o Domovinskom ratu«
SVEĆENIK U KOMBIJU
Ne trebamo se stidjeti sirotinje
DR. ŽARKO ŠPERANDA
Zašto ne mogu začeti?
NOVI ŽIVOT
Odgovornost za darovano srce
REPORTAŽA IZ ZABOKA
»Fala ti, Božek, za zagorsku grudu!«