Novi broj časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija

Prvi ovogodišnji dvobroj stručnoga časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija − glasila Instituta za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga društva crkvenih glazbenika, objavljen je u nakladi »Glasa Koncila«. U uvodnoj riječi glavni urednik mr. Miroslav Martinjak donosi najvažniji dio dokumenta (okružnice) Obredno značenje dara mira u svetoj misi, koji je još prošle godine objavila Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, kojom želi upozoriti na neke nepravilnosti koje se javljaju prigodom pružanja mira u euharistijskom slavlju. Rubrika Članci donosi sljedeće članke: Život i djelo Milana Asića te njegov prinos hrvatskoj glazbi Miroslava Stantića, Časopis Sveta Cecilija kao društvena činjenica i zrcalo hrvatske kulturne, crkvene i glazbene baštine Katje Bakije i Mislava Ćimića, Razvoj crkvenog glazbenika i utjecaj Albe Vidakovića na oblikovanje profila crkvenog glazbenika u Hrvatskoj Mirjane Horvat. Zatim drugi nastavak članka Pučki sprovodni napjevi iz Klisa Mirka Jankova te Skladatelji s oštećenim vidom ili sljepoćom skupine autora. U rubrici Muzikologija Niko Luburić donosi četvrti nastavak Duhovnih popijevki božićnog vremena iz Hercegovine, a Danijela Župančić u rubrici Metodika pjevanja govori o Liturgijskom koncertnom programu jednoga crkvenog zbora. U rubrikama Iz glazbenog života biskupija te Iz rada Instituta za crkvenu glazbu pročitajte izvještaje s brojnih crkvenih glazbenih događanja, koncerata te o novim glazbenim izdanjima. U Glazbenom prilogu, povodom skore 30. obljetnice smrti skladatelja Milana Asića (1917. – 1986.), prvi put objavljeno je njegovih 18 duhovnih skladbi za različite prigode i zborove. Od toga je deset Asićevih originalnih skladbi i osam harmonizacija pučkih pjesama iz Bačke, koje će dobro doći crkvenim zborovima da obogate svoj liturgijski i koncertni repertoar. (vp)
 

Novi broj časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija

Dvobroj stručnoga časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija − glasila Instituta za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga društva crkvenih glazbenika, objavljen je u nakladi Glasa Koncila.

Novi broj, uza stalne rubrike i redoviti glazbeni prilog, donosi nastavak radova sa znanstvenoga simpozija o crkvenom glazbeniku Albi Vidakoviću. Simpozij o tome crkvenom glazbeniku, pedagogu, skladatelju, muzikologu i osnivaču Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnoga fakultetu održan je od 15. do 18. svibnja 2014. u njegovu rodnom gradu Subotici, povodom stote obljetnice njegova rođenja i pedesete obljetnice smrti.

Tako Tamara Štricki donosi Prikaz radova Albe Vidakovića posvećenih Đuri Arnoldu, Marijan Steiner Etnomuzikološki rad Albe Vidakovića, a Miroslav Stantić Povezanost Albe Vidakovića sa skladateljima crkvene glazbe iz Vojvodine, Stanislavom Preprekom i Lorandom Kilbertusom. U istoj rubriciČlanci, Mirko Jankov piše o Pučkim sprovodnim napjevima u Klisu, a skupina autora o Skladateljima i gluhoći.

U rubrici Muzikologija Niko Luburić donosi treći nastavak Duhovnih popijevki božićnog vremena iz Hercegovine, a Danijela Župarić u rubrici Metodika pjevanja govori o Specifičnostima vokalne glazbe i literarnog teksta.

U rubrikama Iz glazbenog života biskupija te Iz rada Instituta za crkvenu glazbu pročitajte izvještaje s brojnih crkvenih glazbenih događanja, o novim glazbenim izdanjima, kao i prikaz jedinstvene škofjološke pasije.

Glazbeni prilog donosi skladbe Albe Vidakovića, Božidara Baumgartena, Mirka Jankova te Božićnu misu Ive Perana. (vp)