Nova knjiga Glasa Koncila

Roman iz novije europske povijesti

 Novi roman fra Šimuna Šite Ćorića »Izgleda, drugoga puta nije bilo – Roman iz novije europske povijesti« objavljen je u nakladi Glasa Koncila u biblioteci »Romani« koja objavljuje romane hrvatskih književnika koji promiču kršćanske vrijednosti u univerzalnom smislu.

Roman kroz 34 povezane priče donosi povijest jedne hrvatske obitelji u vihoru različitih političkih i ratnih previranja. One na svoj izvorni način ocrtavaju u određenom vremenu sudbinu Europe, a osobito hrvatskoga naroda u njoj.

Okosnicu romana čini životna priča Šimuna Kulina, profesionalnoga vojnika i časnika austrougarske vojske, koji se iz Prvoga svjetskoga rata, iako teško ranjen, vratio kući u malo humsko mjesto. Uz ljepotu običaja i svakodnevne teškoće domaćega ognjišta opisane kroz sudbinu obitelji Kulin, isprepliću se i povijesni tragovi turskih osvajanja, austrougarskih nastojanja, surovost i bijeda jednoga svjetskoga rata, zatomljene ljubavi, iseljavanja u obje Amerike, kao i podvale beogradske politike…

Pristup toga suvremenoga romana, kakvih nema mnogo u hrvatskoj književnosti, može pomoći u rješavanju dosta toga što je do danas povijesno ostalo neriješeno, kako u narodu tako i u obiteljskim i osobnim sudbinama. »Na život nerazdvojno spada i sreća i nesreća« – zadnje su riječi u romanu – ali se nikada ne treba predati, poruka je koja ostaje nakon čitanja, jer čini se da drugoga puta nema. (vp)

Knjiga “»Izgleda, drugoga puta nije bilo – Roman iz novije europske povijesti«” može se po cijeni od 140 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.

O AUTORU

Fra Šimun Šito Ćorić – franjevac, sveučilišni profesor, pjesnik, esejist, antologičar, dugogodišnji predsjednik Svjetskog kongresa Hrvata, glazbenik – rođen je u Paoči kod Međugorja 1949. godine. U franjevački red stupio je 1967., a za svećenika je zaređen 1975. Kao svećenik djelovao je u župama Konjic i Slano, a potom među Hrvatima u Americi (1978. – 1981.). U New Yorku (Columbia University) magistrirao je na studiju kliničke psihologije.

Od 1984. do danas djeluje među hrvatskim iseljenicima u Švicarskoj. U međuvremenu je, 1988., postigao doktorat iz psihologije na Sveučilištu u Zagrebu, s temom »Tjeskobe hrvatskih emigranata«. Predaje psihologiju na sveučilištima u Mostaru, Zagrebu i Zadru. Uz znanstveni rad objavio je i nekoliko zbirka pjesama, a brojne je pjesme i uglazbio.

Član je Društva američkih pjesnika, Društva hrvatskih književnika, PEN-a, Društva hrvatskih psihologa te Društva švicarskih psihologa.

Nova knjiga Glasa Koncila

O važnosti nedjelje u životu katolika

 Knjiga “Nedjelja. Blagdanski etos u vjeri i životu katolika. Kulturno-antropološko istraživanje” autora Ivice Žižića objavljena je u izdanju Glasa Koncila.

Studija, podijeljena u četiri cjeline, donosi antropološko istraživanje blagdanskog etosa nedjelje u katoličkoj religioznosti, pri čemu je nakana autora bila istražiti kako se formira i doživljava svijet nedjeljne blagdanske kulture među katolicima. U njoj Žižić izlaže znanstveno utemeljeno tumačenje kulturne pojave nedjeljnoga blagdanskog slavlja u svim njezinim bitnim sastavnicama, tj. nedjelje – svetog dana u kršćanskoj kulturnoj predaji i praksi.

Prvo, uvodno poglavlje postavlja teorijsko-metodološke osnove istraživanja; donosi raspravu o četiri uzajamno povezana i progresivno raspoređena okvira: teoriju blagdana u teorijama religije, blagdanski etos, blagdan u filozofsko-teološkoj diskusiji i etnografsko-fenomenološke vidove blagdanskog stanja.

Drugomu je poglavlju cilj prikazati kulturne povijesti nedjelje, a obuhvaća četiri kulturno-povijesna kruga: subotu/nedjelju u hebrejsko-kršćanskoj tradiciji, nedjelju u ranokršćanskoj zajednici, nedjelju u povijesnim epohama Zapada i nedjelju u novovjekovnim previranjima.

Oslanjajući se na uvide stečene pregledom kulturne povijesti nedjelje, treće poglavlje na sinkronijski način pristupa kulturnoj situaciji nedjelje u suvremenim društvima. Riječ je o razmatranju četiri kulturna zaokreta – ideološkom, industrijskom, potrošačkom i sekularizacijskom – koji su svaki na svoj način ostavili duboke tragove u katoličkome blagdanskom životu.

Središnje, četvrto poglavlje, pod naslovom Živjeti nedjelju – blagdanski etos u katoličkoj religioznosti, posvećeno je etnološkoj i antropološkoj interpretaciji nedjelje. U njemu je iznesena znanstvena obrada kulture nedjelje na temelju terenskog istraživanja u jednoj katoličkoj zajednici, Župi sv. Ivana Krstitelja u Splitu. Izvještaj je raspoređen u tri analitička okvira. Uvodni dio precizira metodološki pristup i istraživačko polje. Prvi istovremeno iz teorijske i etnografske perspektive razlaže koncept nedjelje kao svetog dana, a drugi se bavi sustavnom analizom obrednog procesa. Naposljetku, treća cjelina posvećena je razmatranju blagdanskog stanja. Riječ je o tri susljedna i međusobno povezana gledišta, koja pružaju cjelovit i realističan izvještaj o nedjelji u katoličkoj religioznosti.

Novom knjigom Žižić je, razotkrivajući društveni i kulturni svijet nedjelje, ponudio jednu moguću znanstveno utemeljenu interpretaciju toga relevantnog segmenta religijskog života i kulturnih djelatnosti kojima se on oblikuje. Pritom je potvrdio postavku da je za katolike nedjelja sveto vrijeme njihove vjere i identiteta, tj. da po nedjelji religiozni ljudi osmišljavaju svoje življenje, oblikuju stavove i formiraju svoj pogled na svijet. (vp)

Knjiga “Nedjelja. Blagdanski etos u vjeri i životu katolika. Kulturno-antropološko istraživanje” može se po cijeni od 180 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.

Nova knjiga Glasa Koncila

Sve o Scijentološkoj »Crkvi«

 Što je Scijentološka “Crkva”? Kako je organizirana i tko joj je na čelu? Koje je njezino službeno učenje? Imaju li svete knjige? Tko je Laffayete Ron Hubbard? – neka su od mnogobrojnih pitanja koja se pojavljuju kad se govori o Scijentološkoj “Crkvi”. Na ta ali i brojna druga pitanja, o toj kontroverznoj zajednici odgovore donosi nova knjiga fra Ivana Macuta “Scijentološka 'Crkva'”, objavljena u izdanju Glasa Koncila.

Knjiga podijeljena u šest cjelina na sažet, ali objektivan način predstavlja Scijentološku “Crkvu” i njezino učenje. Prvi dio predstavlja životni put utemeljitelja scijentologije Lafayetta Rona Hubbarda – jedne od najkontroverznijih osoba 20. st., čija uspomena živi i danas. Drugi dio donosi temeljna učenja i vjerovanja scijentologije, a treći dio obrađuje religioznu praksu. Četvrta cjelina prikazuje hijerarhijsku strukturu, a peta društveno djelovanje. U posljednjem, šestom dijelu, naslovljenu Katolici i Scijentologija Macut uspoređuje temeljne doktrinarno-moralne teme scijentologije i katoličanstva, ukazujući jasno i nedvosmisleno da je, iz katoličke perspektive, nemoguće istodobno pripadati Katoličkoj Crkvi i Scijentološkoj “Crkvi”.

Autor se u svojem istraživanju služio izvornim (svetim) tekstovima same Scijentološke “Crkve”, a ne polemičkim i drugim tekstovima koji imaju za cilj diskreditirati ju. Takav pristup Macut smatra presudnim ako se želi upoznati scijentologiju kao učenje (teoriju), a ne promatrati ju isključivo u svjetlu prakse samih članova i bivših članova, koji su gotovo u pravilu protiv “Crkve”. Svojim pristupom obradi teme autor ne želi niti promovirati, niti negirati Scijentološku “Crkvu”, već samo prikazati ono što službena Scijentološka “Crkva” sama o sebi govori te ono u što vjeruje. Ondje gdje je smatrao potrebnim, uključio je u komentarima u bilješkama na kraju knjige i polemiku te prikazao bilo oprječne stavove, bilo kritike koje im se upućuju. Tako je i u naslovu pojam Crkva stavljen u navodnike, jer, iako se pripadnici te zajednice tako nazivaju, on ne označava zajednicu Kristovih vjernika.

Knjiga popunjava prazninu o navedenoj tematici na hrvatskom jeziku. Pisana je stručnim, ali razumljivim jezikom te će biti od koristi svima zainteresiranima da bolje upoznaju i snađu se među brojnim novim vjerskim fenomenima. (vp)

Knjiga “Scijentološka 'Crkva'” može se po cijeni od 80 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.

Koliko nam je poznato, ova knjiga predstavlja prvi sustavan prikaz scijentologije i Scijentološke “Crkve” na hrvatskom jeziku, i već radi toga ona predstavlja vrijedan i značajan doprinos religijsko-teološkoj misli na hrvatskom govornom području.

Knjiga je, dakle, plod autentičnog istraživačkog rada, u kojem autor nastoji biti objektivan i nepristran, odnosno ponuditi objektivnu sliku scijentologije. Drugim riječima, autorov pristup je analitičko-sustavan, u kojem nastoji iznijeti činjenice i biti objektivan, čuvajući se bilo kakvih osobnih tumačenja, komentiranja i interpretiranja.

Doc. dr. sc. Davor Vuković

Vrijednost Macutova rada ponajprije je u tomu što je na pregledan i iscrpan način prikazao povijest Scijentološke “Crkve”, njezin nauk i temeljne odrednice njezina društvenog djelovanja. Posebno preporučujem treće i četvrto poglavlje knjige, u kojima se analiziraju temeljna učenja i religiozna praksa Scijentološke “Crkve”. Tu posebno dolazi do izražaja kako se zapravo o Scijentološkoj “Crkvi” ne može govoriti ni kao o Crkvi, ni kao o religiji.

Prof. dr. sc. Ivica Raguž

Nova knjiga Glasa Koncila

Meditacije uz evanđelja u korizmi

 Nova knjiga dr. sc. Josipa Šimunovića, “Klanjamo ti se spasitelju svijeta. Meditacije uz evanđelja u korizmenom vremenu”, objavljena je u izdanju Glasa Koncila.

Nakon što se autor predstavio meditacijama uz evanđelja u liturgijskoj godini A, B i C: “Imam (li) vremena za tebe”, “Zarađeno nebo” i “Ta tvoja riječ života” te meditacijama uz evanđelja u došašću i božićnom vremenu “Dođi, Spasitelju svijeta!”, sad pred čitatelja stavlja meditacije uz evanđelja za svaki dan u korizmenom vremenu.

Promišljanja doslovno prate redoslijed čitanja tekstova evanđelja u A, B i C godini misnih čitanja, što čitatelju omogućuje praktičnost u svakodnevnom korištenju.

Šimunovićeve korizmene meditacije, pune osobnosti, jasnoće i određene britkosti, obiluju pitanjima u ja obliku. Time autor u tekst unosi vlastitu osobnost i pokušava se čitatelju približiti u intimno proživljenu razmišljanju, kao i samomu Kristu, kojega tekst donosi. Vrhunac autorova osobnog promišljanja u svjetlu korizme, a ujedno i poticaj za čitatelje da urone u misterij po dotad izrečenome, nalazi se u meditacijama za Vazmeno trodnevlje, koje završavaju u radosti uskrsnog jutra.

Kao i u dosadašnjim knjigama, tako i novom knjigom meditacija autor Josip Šimunović pjesničkim izričajem, iz osobne perspektive, zove svakog čitatelja, vjernika da zaviri u dubinu svoje duše, da učini svojevrsnu »inventuru« sebe i svojih postupaka. Pogotovo usmjerava pozornost na značenje simbola Isusova križa u korizmi, vremenu pokore i obraćenja, kao prekretnice u kojoj se ne okrećemo samo prema Gospodinu, nego i svakomu čovjeku.

Sve to autor čini ponavljanom blagošću, kojom zrače njegovi meditativni tekstovi, jer iz njega samog izvire ta blagost, koja crpi temelje u osobno doživljenu Isusu Kristu. (vp)

Knjiga “Klanjamo ti se spasitelju svijeta. Meditacije uz evanđelja u korizmenom vremenu” može se po cijeni od 40 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.

Njegove meditacije uz evanđelja u korizmenom vremenu Klanjamo ti se, Spasitelju Svijeta pružaju neograničene mogućnosti doživljaja praćenog teksta evanđelja u svoj njegovoj slojevitosti i dubini. Autorovo vlastito duboko proživljavanje svake napisane riječi zove i nas čitatelje na osobni osvrt, osobni pogled vlastitog odraza u zrcalu koje se zove Isus Krist.

Iz predgovora Dalibora Adžića

Nova knjiga Glasa Koncila

Nazorova poezija religioznog nadahnuća

 »Ja vjerujem. Poezija religioznog nadahnuća« naslov je zbirke pjesama Vladimira Nazora objavljene u izdanju Glasa Koncila.

Knjiga, koju je priredio književnik i vrsni poznavatelj Nazorova književnog stvaralaštva dr. sc. Nedjeljko Mihanović, prvi put na jednom mjestu donosi sve pjesme Vladimira Nazora koje za temu imaju religiozne sadržaje, kao i one pjesme koje u bilo kojoj varijanti upućuju na transcendenciju. Pjesme u ovom izboru uvrštene su kronološkim redom njihova objavljivanja u pojedinim zbirkama. Uvrštene su i one pjesme koje je autor objavljivao u periodici, a nije ih uvrstio ni u jednu svoju zbirku, te neobjavljene pjesme sačuvane u njegovoj ostavštini.

Naslov zbirke »Ja vjerujem« izabran je prema istoimenom naslovu jedne od njegovih pjesama i njime se željelo naglasiti Nazorov religiozni svjetonazor, kojemu je od djetinjstva do kraja svojeg života u nutrini svoje duše pjesnik ostao vjeran, a nasuprot pokušajima da ga se prikaže kao simpatizera i pripadnika materijalističkog pogleda na svijet.

U bivšem komunističkom režimu taj religiozni dio Nazorova pjesničkog stvaralaštva bio je sustavno i svjesno prešućivan. Međutim, nove spoznaje o pravoj istini posljednjih sedam godina Nazorova života, o čemu Mihanović govori u uvodnom eseju na početku te u intervjuu objavljenom u tjedniku Glas Koncila, koji se donosi na kraju knjige, pružaju drukčiju sliku o velikome hrvatskom pjesniku od one koju je komunistička propaganda godinama prikazivala.

Stoga će zbirka Nazorove religiozne lirike svakako pridonijeti da se dobije potpuna istina o liku i djelu toga hrvatskog pjesnika. Najveće priznanje vrijednosti Nazorova religioznog pjesništva nalazi se u činjenici da je njegova pjesma »Vjesnik« uvrštena u hrvatsko izdanje »Časoslova Božjega naroda« (božanski časoslov – svećenički brevijar) i postala sastavni dio službene liturgijske molitve Katoličke Crkve. (vp)

Knjiga “Ja vjerujem. Poezija religioznog nadahnuća” može se po cijeni od 140 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.

Nova knjiga Glasa Koncila

Meditacije za došašće i Božić

 Nova knjiga dr. sc. Josipa Šimunovića, “Dođi, Spasitelju svijeta! Meditacije uz evanđelja u došašću i božićnom vremenu”, objavljena je u izdanju Glasa Koncila.

Nakon što se autor predstavio meditacijama uz evanđelja u liturgijskoj godini A, B i C: “Imam (li) vremena za tebe”, “Zarađeno nebo” i “Ta tvoja riječ života”, sada pred čitatelja stavlja 60 meditacija uz evanđelja za svaki dan u došašću i božićnom vremenu.

Šimunović u meditacijama namijenjenima za došašće pokazuje svijest o težini današnjeg vremena, u kojem suvremeni čovjek ne voli duga čekanja, koja još uz to traže ulaganje napora. Stoga on pruža pomoć čitatelju da vrijeme iščekivanja – došašće – mudro iskoristi za popravljanje svojih životnih puteva i staza te se tako pripremi za radost rođenja betlehemskog djeteta, ali i za radost osobnog preporođenja.

Razmatrajući o događaju Isusova rođenja u betlehemskoj štalici, uz anđele, pastire i mudrace, autor izražava radost i divljenje nad onim što se dogodilo u božićnom otajstvu. No pritom ne zaboravlja ni onu tamniju stranu, koja je uslijedila nakon idiličnih događaja, kao što su pokolj Nevine dječice i Stjepanovo kamenovanje, ali poziva da ih se shvati i prihvati srcem vjernika.

Obogaćena brojnim poticajnim fotografijama, knjiga će i tekstom i slikom biti pravi suputnik svakomu vjerniku dok kroči vremenom došašća iščekujući Božić, ali i u božićnom vremenu, dok slavi veličanstvenost dolaska Spasitelja na svijet. (vp)

Knjiga “Dođi, Spasitelju svijeta! Meditacije uz evanđelja u došašću i božićnom vremenu” može se po cijeni od 40 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.

Iako ne nosi ime Ivan Krstitelj, autor poput njega želi tim tekstovima biti glas koji poziva čovjeka današnjice da pripravi put Spasitelju svijeta. Svjestan je zahtjevnosti zadaće koje se prihvatio, ali se ne obeshrabruje, nego ide do granice izlaganja samog sebe i svoje ranjivosti, »želi biti malen i neznatan, jednostavan i skroman«, kako bi ljudima današnjice mogao ukazati na istinske i prave vrijednosti koje je prije više od dvije tisuće godina na ovaj svijet donio Spasitelj.

Iz predgovora dr. sc. Veronike Reljac

O AUTORU

Josip Šimunović, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, rođen je u Zagrebu 1971. godine. Na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1995. godine. Na Katoličkom fakultetu Sveučilišta u Beču nastavio je poslijediplomski studij religijske pedagogije i katehetike te pastoralne teologije te doktorirao 1999. godine.

Od akademske godine 2001./2002. zaposlen je na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije iz pastoralne teologije. Autor je više znanstvenih i znanstveno-stručnih radova iz područja pastoralne teologije i religijske pedagogije. Od rujna 2014. ravnatelj je Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta.

Nova knjiga Glasa Koncila

Svjedočanstvo ljubavi prema životu

 Nakon što je samo u godinu dana od izlaska u Italiji prodana u više tisuća primjeraka, knjiga “Rođeni smo i nikada ne ćemo umrijeti. Svjedočanstvo Chiare Corbelle Petrillo”, u izdanju Glasa Koncila, ugledala je svjetlo dana i na hrvatskom jeziku. Autori su Simone Troisi i Cristiana Paccini, dugogodišnji bliski prijatelji Chiare i njezina supruga Enrica. Na hrvatski jezik preveo ju je vlč. Borna Puškarić.

Knjiga govori o životu žene i majke koja se pred smrću nije predala, već je postala znak nade za svakog čovjeka, donoseći svjedočanstva onih koji su ju poznavali i koji su s njom dijelili duboko iskustvo vjere. Chiara Corbella Petrillo umire u dvadeset i osmoj godini života, od karcinoma na jeziku, otkrivena u petom mjesecu njezine treće trudnoće. No odgađa liječenje, misleći prije svega na dobro djeteta koje nosi.

Chiarin životni put, kao i onaj njezina supruga Enrica i sina Francesca (te njegove starije sestre i brata, koji su već postali stanovnici neba), dotaknuo je tisuće ljudi u Italiji i šire. Stranice knjige o Chiari Corbelli Petrillo donose svjedočanstvo žene koja umire, ostavljajući iza sebe muža i sina, da je život nevjerojatan dar i da nasljedovati Krista i u patnji otvara put prema svjetlosti.

Knjiga “Rođeni smo i nikada ne ćemo umrijeti. Svjedočanstvo Chiare Corbelle Petrillo” može se po cijeni od 75 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.

Knjiga koja je pred vama nije samo priča o životu jedne žene koja je umrla na glasu svetosti. Knjiga je to o ljubavi prema životu, o životu općenito. Prateći život Chiare Corbelle Petrillo, učimo kako živjeti s pouzdanjem u Božji plan, kako odnos s Bogom svaku situaciju okreće na dobro, kako Crkva hrani vjeru pojedinca i kako Bog može preobraziti život ako smo otvoreni djelovanju njegove milosti.

Iz predgovora hrvatskomu izdanju don Jakova Rađe

Nova knjiga Glasa Koncila

Propovijedi i razmatranja o Blaženoj Djevici Mariji

 Knjiga fra Ivana Macuta, “Marija – naša majka. Propovijedi i razmatranja o Blaženoj Djevici Mariji” objavljena je u nakladi Glasa Koncila.

Knjiga, koja nudi uvid u otajstva Marijina života i poslanja, sastoji se od dva dijela. Prvi dio, “S Marijom kroz liturgijsku godinu”, donosi 14 predložaka propovijedi za liturgijska slavlja za marijanske svetkovine, blagdane, kao i obvezne i neobvezne spomendane, čiji je smisao dovesti vjernike Kristu, koji je jedini Spasitelj i Otkupitelj.

Drugi dio, pod nazivom “Razmatranja o Blaženoj Djevici Mariji”, donosi 31 promišljanje. U njima je autor obuhvatio sve događaje iz Novoga zavjeta u kojima se pojavljuje Marija, kako bi čitatelju omogućio da u potpunosti pristupi biblijskoj Mariji i tako ispravno shvati njezinu ulogu u povijesti spasenja.

Tekstovi sabrani u ovoj knjizi izvrsno će poslužiti propovjednicima u pripremi za liturgijska slavlja, vjeroučiteljima i katehetama u pripremi za školski vjeronauk i župnu katehezu, ali i svim vjernicima u osobnoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji.

Knjiga “Marija – naša majka. Propovijedi i razmatranja o Blaženoj Djevici Mariji” može se po cijeni od 95 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.

Autor se potrudio iznijeti sva najvažnija otajstva Majke Božje, nastojeći ne ići previše u povijesnu stranu, nego s pravom pokušavajući primijeniti govor duhovnim i vjerskim potrebama današnjih čitatelja.

Zato je ova knjiga dobrodošla na hrvatskom govornom području, a osobito će razveseliti one koji rado čitaju tekstove posvećene Majci Božjoj, tim više što je napisana jasnim i razumljivim jezikom, tečnim stilom, a istodobno s potrebnom teološkom ozbiljnošću i dubinom.

Iz pogovora Mladena Parlova

O AUTORU

Fra Ivan Macut rođen je 3. listopada 1981. u Vukovaru, gdje je započeo osnovnu školu, koju je potom pohađao u Imotskom te u Sinju, gdje je završio Franjevačku klasičnu gimnaziju. Filozofsko-teološki studij završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Godine 2009. započeo je poslijediplomski studij iz međureligijskog dijaloga i ekumenske teologije u Rimu te je 24. lipnja 2011. god. na Papinskom sveučilištu Lateran postigao akademski stupanj licencijata, a 29. svibnja 2013. na Papinskom sveučilištu “Antonianum” obranio je doktorski rad u ekumenskoj teologiji. Područja kojim se posebno bavi jesu: teologija religija, ekumenska teologija i scijentologija. Uz teološke članke i eseje piše i duhovna razmišljanja i propovijedi.

Svečane je zavjete položio 10. rujna 2006., a za svećenika Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja zaređen je 24. lipnja 2007. god. Pastoralno je djelovao kao đakon i kao župni vikar tri godine u Župi sv. Franje u Imotskom, a sada je na službi dušobrižnika u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Berlinu.
 

Nova knjiga Glasa Koncila

Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi
Zbornik “Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi” uredio je dr. Josip Šalković, a objavljen je u zajedničkom izdanju Hrvatskoga kanonističkog društva i Glasa Koncila. Riječ je o zborniku u kojem su sabrani radovi s V. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, koji je održan u Zadru, od 21. do 22. listopada 2011. godine.

U tome petom zborniku biblioteke “Studia canonica croatica” sabrano je devet radova sa simpozija koji obrađuju strukturne pretpostavke različitih stupnjeva i različitih vrsta crkvenih sudova: sudovi prvoga stupnja, sudovi drugoga stupnja i sudovi Apostolske Stolice; biskupijski i međubiskupijski sudovi; redovnički sudovi; sudac pojedinac i sudsko vijeće (zborni sud)… Radovi stavljaju naglasak na parnice za proglašenje ništavosti ženidbe, koje su uvijek imale posebnu važnost i sačinjavaju najveći dio suđenja u crkvenim sudovima.

Dodatak zborniku donosi šest priloga: priopćenje o crkvenim sudovima u hrvatskim okolnostima, dokumenti za uspostavu međubiskupijskih sudova, nacrt pravilnika međubiskupijskih sudova, nacrt taksovnika sudskih troškova i usluga, formulare za suradnju crkvenih sudova međusobno kao i s drugim ustanovama te adresar izabranih crkvenih sudova za hrvatske okolnosti.

Zbornik, kao važan doprinos hrvatskoj kanonskoj znanosti, nezaobilazna je kanonska literatura, kako na doktrinarnoj, tako i na praktičnoj razini, te će korisno poslužiti u radu crkvenih sudova te dobivanju potrebnih informacija osobama koje se obraćaju crkvenom sudu. (iš, gk)

Zbornik “Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi” može se po cijeni od 240 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.

Nova knjiga Glasa Koncila

Duhovite zgode za rast u svetosti
O devetoj obljetnici smrti sluge Božjega fra Ive Perana – 14. rujna, objavljena je knjiga crtica s putovanja i šetnji sluge Božjega fra Ive Perana “Svetost sa srcem”. Djelo je objavljeno u suizdanju Glasa Koncila i Franjevačke provincije svetog Jeronima u Dalmaciji i Istri, a priredili su ga fra Bernardin Škunca, vicepostulator postupka za proglašenje blaženim fra Ive Perana te Renata Jukić, tajnica postupka.

Knjiga crtica sadrži izabrane kratke dnevničke zapise fra Ivinih doživljaja s njegovih brojnih putovanja ili kratkih šetnji u gradu, na selu ili u prirodi te neke crtice koje su upamtila fra Ivi?na redovnička braća i vjernici s kojima se susretao. Iz njih zrače fra Ivin dinamičan i vedar duh, duboka vjera i polet, jednostavnost i neposrednost u susretanju ljudi svih uzrasta, dosjetljivost i svojstveni humor.

Oživljena ilustracijama Dalibora Popovića knjiga predstavlja dragocjena svjedočanstva o fra Ivinu pozivu i poslanju, o njegovim događajima u domovini i svijetu, o glazbi, o športu…

»Čitatelj će u ovim crticama (i crtićima) zacijelo s lakoćom otkrivati jedan od puteva svetosti, kakav je, uvjereni smo, blagoslov i za našu Crkvu i za našu Domovinu« – poruka je priređivača knjige. (iš, gk)

Knjiga “Svetost sa srcem” može se po cijeni od 80 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.

O AUTORU

Sluga Božji fra Ivan (Ivo) Peran rođen je u Kaštel Starom, 25. lipnja 1920. godine. U Dubrovniku i Splitu završio je studij teologije, a svećenički red primio je u Dubrovniku, 1943. godine.

Ujesen godine 1946., kao mladi svećenik, pozvan je u Jugoslavensku narodnu armiju. Odmah u početnim mjesecima služenja vojne službe lažno je optužen i osuđen na smrt strijeljanjem. Čudesnom snagom Duha, nakon izrečene osude je u samici pjevao gregorijanske napjeve, molio je za svoje neprijatelje i u dubokom žaru vjere bio spreman s Kristom poći i u smrt. No, nakon očevidne neutemeljenosti kazne, Vrhovni vojni sud u Beogradu smanjio mu je kaznu na pet godina strogog zatvora.

Fra Ivan Peran je kao čovjek bio obdaren velikim sposobnostima. U svojemu redovničko-svećeničkom vijeku obavljao je dužnosti magistra novaka, gvardijana i provincijala, a kao nadareni glazbenik vodio je više crkvenih zborova i bio profesor sakralne (liturgijske) glazbe na Teologiji u Rijeci. Autor je poznate Pučke mise, koja je prihvaćena u Crkvi u Hrvata, u domovini i inozemstvu.

Umro je 14. rujna 2003., u franjevačkom samostanu na Poljudu, u Splitu. U travnju godine 2010. za fra Ivana Perana je pokrenut postupak za proglašenje blaženim i svetim.

Nova knjiga Glasa Koncila

Produbljenje Biblije u nauku i životu Crkve
“Riječ bijaše ljudima svjetlo. Hermeneutika i biblijska teologija” autora dr. sc. Nikole Hohnjeca nova je knjiga objavljena u izdanju Glasa Koncila. Svojom tematikom nastavlja niz knjiga biblioteke Teološke rasprave i komentari, u kojoj od 2004. izlaze knjige vodećih hrvatskih teologa s različitih područja teološke znanosti.

Posljednja knjiga priznatoga hrvatskog bibličara u tri velike cjeline, na 480 stranica, donosi produbljenje Biblije u nauku i životu Crkve te obradu nekih središnjih starozavjetnih i novozavjetnih tema.

U prvoj cjelini, pod naslovom Biblijska hermeneutika: Biblija u Crkvi, obrađuje se hermeneutičko bavljenje Biblijom. U drugoj cjelini, Starozavjetna priprema i rast, slijede izabrani starozavjetni sadržaji, koji predstavljaju pripremu i rast objave, dok posljednja cjelina, Kršćanski ideal i punina, donosi središnje teme Novog zavjeta.

Knjiga, pisana znanstvenim stilom, uz korištenje stručne terminologije, namijenjena je svim čitateljima zainteresiranima za biblijsko-teološku tematiku, kao za i cjeloživotno teološko obrazovanje.

Za lakše snalaženje i praćenje teksta opremljena je popisom biblijskih imena, popisom autora, popisom biblijsko-teoloških pojmova te popisom biblijskih mjesta. (gk)

O AUTORU

Nikola Hohnjec rođen je 23. studenoga 1944. u Plaviću. Studirao je u Zagrebu i Rimu. Za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaređen je 1972. Uz teološki studij završio je i studij biblijskih znanosti na Papinskome biblijskom institutu. Na Katoličkome bogoslovnom fakultetu te drugim visokim teološkim učilištima u Zagrebu predaje biblijske jezike, egzegezu i biblijsku teologiju, posebno Staroga zavjeta.

Objavio je petnaestak knjiga i priručnika za praktični rad s Biblijom, djela o proročkoj i mudrosnoj književnosti, psalteriju te o drugim teološkim temama.