NEVIDLJIVE SKALE


Postoje skale
kojima se na Nebo
mogu uspeti,
nevidljive i prozračne
u krilo Očevo,
one će me donijeti.

Moje su skale
satkane od Nade
i Vjere,
svaka skalina me nosi
u Nebeske sfere.

Nevidljivim skalama
uspinjem se cijeloga života,
posrćem , padam,
nanovo se penjem
u teškom usponu,
Rajska je ljepota.