Natječaji za prometnu mladež i rad na parkingu u M. Bistrici

Natječaj za prometnu mladež 2018Objavljen je Natječaj za prijavu kandidata za poslove naplate parkiranja i kontrole plaćanja parkirališne karte. Kandidat za obavljanje poslova može biti redovni učenik srednje škole koji je navršio 16 godina ili redovni student, primjeren u učenju, ponašanju i radu, mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medinice. Prednost imaju kandidati s poznavanjem rada na PC-u, dobrim komunikacijskim vještinama, poznavanjem stranih jezika. Od kandidata se očekuje obavljanje poslova u dane hodočašća (subotom, nedjeljom i blagdanima), timski rad i odgovornost u radu.  Nakon donošenja odluke o odabiru kandidata s istima će se obaviti obuka za obavljanje poslova naplate parkiranja i kontrole plaćanja parkirališne karte odnosno izdavanja dnevne parkirališne karte na javnim parkiralištima na području Općine Marija Bistrica i to u vrijeme hodočašća, u periodu od 1.4. do 31.10.2018. godine.

Objavljen je i Natječaj za prijavu kandidata za prometnu jedinicu mladeži Općine Marija Bistrica. Pripadnik prometne jedinice mladeži može biti redovni učenik srednje škole, a koji je navršio 16 godina života ili redovni student, primjeren u učenju, ponašanju i radu; mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medinice. Prednost imaju kandidati sa dobrom komunikacijskim vještinama te poznavanjem stranih jezika. Odabrani kandidati će pohađati program osposobljavanja pripadnika prometne jedinice mladeži koji se sastoji od:

  1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu
  2. pravila prometa
  3. prometne znakove
  4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.

Nakon osposobljavanja pripadnici Jedinice prometne mladeži biti će uključeni u poslove upravljanja prometom na križanjima i drugim mjestima, nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, kao i obavljanju drugih poslova uključujući i pružanje pomoći domaćim i stranim gostima pri snalaženju u prometu i to u vrijeme hodočašća, u periodu od 1.4. do 31.10.2018. godine.

Svi zainteresirani kandidati  po oba natječaja svoje prijave moraju dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica do 12. ožujka 2018. godine. Obrasci za prijavu na natječaje mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati te na web stanici www.marija-bistrica.hr. Uz prijavu (ispunjeni obrazac) potrebno je dostaviti potvrdu učenika/studenta o upisanoj školskoj/studentskoj godini, presliku osobne iskaznice i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti. Prijave koje nemaju potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje. Kompletan tekst oba natječaja nalazi se na webu Općine Marija Bistrica. S kandidatima prijavljenim na natječaje provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Natječaj za prometnu mladež Natječaj za parking

Natječaj za prometnu mladež