Natječaj za udruge Općine Hrašćina

Općina Hrašćina objavila je natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području općine u 2020. godini. U proračunu je za financiranje programa i projekata udruga osigurano ukupno 47.500 kuna. Za udruge koje će prijaviti programe u kulturi planira se 18.500 kuna, u području sporta ukupno 18 tisuća kuna, a za udruge koje planiraju provoditi programe u području socijalne skrbi rasporedit će se ukupno 11 tisuća kuna. Natječaj je objavljen na web stranici općine Hrašćina, gdje se mogu preuzeti svi potrebni obrasci za prijavu. Natječaj ostaje otvoren 30 dana.