Natječaj za učeničke i studentske stipendije Općine Marija Bistrica

Raspisan je natječaj za dodjelu stipendije za školovanje učenicima srednjih škola i redovitim studentima za školsku i akademsku godinu 2018./2019. s područja Općine Marija Bistrica. Natječaj je raspisan za 11 učeničkih stipendija za školovanje u iznosu od 300 kn mjesečno i 10 studentskih u iznosu od 500 kuna mjesečno. Pravo na pomoć mogu ostvariti učenici srednjih škola i redoviti studenti na fakultetima i višim školama čiji roditelji, posvojitelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Marija Bistrica. Zahtjev za odobravanje učeničkih/studentskih pomoći podnosi se na propisanom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, a potrebno mu je priložiti: Presliku domovnice učenika/studenta, Presliku osobne iskaznice roditelja, posvojitelja ili skrbnika učenika/studenta ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Marija Bistrica, Potvrdu škole, odnosno fakulteta o upisu na redovno školovanje, Izjavu podnositelja zahtjeva pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne prima drugu pomoć, stipendiju ili učenički, odnosno studentski kredit. Ostali uvjeti detaljno su pojašnjeni u tekstu natječaja koji je dostupan na web stranici Općine. Zahtjevi za koje se utvrdi da se temelje na netočnim ili neistinitim podacima ili dokumentaciji biti će isključeni iz postupka. Zahtjeve uz ostalu traženu dokumentaciju treba dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija”, osobno ili poštom preporučeno, zaključno do 23. studenog do 12.00 sati.