Natječaj za radna mjesta

Trgovačko društvo Lijepa Bistrica, Marija Bistrica, raspisalo je Natječaj za radno mjesto komunalni radnik – vozač kamiona – 1 radnik, na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci i na puno radno vrijeme. Uvjeti su minimalno SSS/VŠS, vozačka dozvola minimalno C kategorije i KOD 95, poznavanje rada na računalu, a    poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana (nije uvjet). Opis poslova: upravljanje kamionom za prikupljanje otpada, odvoz otpada na odlagalište, briga o urednom prikupljanju otpada, briga o tehničkoj ispravnosti vozila i čistoći vozila i sl. Također natječaj je raspisan i za radno mjesto komunalni radnik za odvoz i prikupljanje otpada – 2 radnika, na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci, na puno radno vrijeme. Uvjeti su minimalno NKV/SSS, poželjno vozačka dozvola minimalno B kategorije (nije uvjet). Opis poslova: utovar otpada pri prikupljanju otpada i istovar otpada kod odvoza otpada na odlagalište, ostali pomoćni poslovi pri utovaru i istovaru otpada, čišćenje javnih površina i obavljanje ostalih poslova po nalogu direktora i rukovoditelja. Uz potpisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti životopis,          dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome), presliku domovnice ili osobne iskaznice, presliku vozačke dozvole, dokaz o posjedovanju oznake KOD 95 (za komunalnog radnika – vozača kamiona), potvrda o nekažnjavanju ne starija od 1 mjeseca, ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta iz natječaja i    kontakt podatke. Natječaj za predmetna radna mjesta traje do 31.10.2018. godine. Prijave se mogu dostaviti osobno (svakim radnim danom od 7-15 sati) ili putem pošte preporučenom pošiljkom, u omotnici s naznakom „Natječaj za posao“, na adresu: Lijepa Bistrica d.o.o., Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica. Kandidati koji pravovremeno dostave potpune prijave na natječaj bit će pozvani na razgovor.