Nakon državne smotre Hudekova bašća

Limena glazba KUD-a „ Lovro Ježek“ u subotu 11. lipnja nastupila je na državnoj smotri uspjela s u Novom Vinodolskom. Uz kolege iz Kraljevca na Sutli, Limena glazba KUD-a Lovro Ježek po treći puta u zadnjih pet godina zastupala je KZŽ-u na državnoj smotri.

No, za bistričke glazbenike ovo ljeto nema predaha jer ih očekuje niz nastupa. Već 25. lipnja, na Dan državnosti održat će koncert na tadicionalnoj kulturno-zabavnoj večeri u novouređenoj Hudekovoj bašči. Program će svojim nastupom obogatiti i Kvartet „Gubec“, Lidija Bajuk, klape „Janjevo“ i „Bistrica“, Ivica Kontent i dva mlada rock- banda.

Nakon toga slijede koncerti na bistričkom trgu povodom Dana općine, na 12. postaji Kalvarije uz Klapu Hrvatske ratne mornarice „Sv. Juraj“, koncert u Kašini i još niz manjih nastupa, sve do jeseni.