Načelnik Milički posjetio vatrogasce na dislokaciji u Zatonu

Načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički u petak 27. kolovoza posjetio je vatrogasce VZO Marija Bistrica na dislokaciji u TN Zaton kod Nina. Riječ je ugovorenoj dislokaciji između DVD-a Tugonica-Podgrađe i Turističkog naselja Zaton, koja traje još od 2006. godine, a prvih par godina bila je ujedno i državna dislokacija. Iako je sada izravno dogovorena i vatrogasci su zaduženi prije svega za TN Zaton i nedavna intervencija izvan samog naselja pokazala je svrhovitost njihova boravka u Zatonu. Iako je nositelj dislokacije DVD Tugonica – Podgrađe, te je navalno vozilo ovog društva cijelo vrijeme dislokacije na raspolaganju u Zatonu, osim članova ovog društva u smjenama od po 10 sana dežuraju i vatrogasci iz preostalih društava VZO Marija Bistrica, ali i drugih zagorskih društava, pa i bratskih društava DVD-a Tugonica-Podgrađe – Moravče i Kurilovec. U trenutku načelnikova posjeta u smjeni su bili član DVD-a Marija Bistrica Zlatko Skočak, DVD-a Tugonica-Podgrađe Hrvoje Čale i DVD-a Laz Ivica Joć. Načelnik je izrazio zadovoljstvo što vatrogasci iz Općine Marija Bistrica, koji i u svojoj općini imaju važnu ulogu, tijekom ljetnih mjeseci odrađuju i dislokaciju. Inače, iako planirana do 8. rujna, dislokacija će u Zatonu ove godine vjerojatno trajati i do 15. rujna.