Mobilno reciklažno dvorište u Maču

Općina Mače obavještava mještane da 16. prosinca počinje s radom mobilno reciklažno dvorište, koje je osiguralo komunalno poduzeće Komunalac Konjščina, d.o.o., a radi se o dostavnom vozilu B kategorije, na koje je montirana konstrukcija s ceradom. Mobilno reciklažno dvorište koristit će se po naseljima za prikupljanje i skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada, kao i za prijevoz glomaznog otpada do reciklažnog dvorišta. U Maču će biti postavljeno na dvije lokacije – u Peršavesi, kod eko otoka uz DC D-29 od 8 do 10 sati te u Malom Bukovcu, kod eko otoka uz ŽC 2168, od 11 do 13 sati.