Mlade žene mijenjaju svijet

Danas, 21.veljače u Tuheljskim Toplicama prvim edukacijskim modulom za 25 mladih žena angažiranih u nevladinim organizacijama i političkim strankama, započinje projekt „Mlade žene mijenjaju svijet!”. Projekt provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu sa Fondacijom CURE iz Bosne i Hercegovine i Autonomnim ženskim centrom iz Srbije. Kako navode u priopćenju, projektom se žele osnažiti mlade žene za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, kako bi mogle uspješno zagovarati i promovirati rodnu ravnopravnost. Trening koji započinje ovaj vikend održava se u dva modula; prvi će obuhvatiti različite teme vezane uz rodnu (ne)ravnopravnost, diskriminaciju i ljudska prava žena. Drugi trodnevni modul na temu “Feminizam i aktivizam” biti će održan u travnju.