MINISTAR KRISTOV


Ključevi kraljevstva nebeskog
samo su Tebi dati,
jer Ti si Petar – Stijena
ministar Kristove vlasti.

Što god zavežeš na zemlji
i na Nebu je zavezano,
Ti si kapetan Broda
kormilo jedino Tebi
je predano.

I kad zapušu vjetrovi
a valovi Lađu potopiti žele,
Ti čvrsto kormilo držiš
kroz nemirne meridijane
i uzavrele paralele.

Ako bi netko od posade htio
promijeniti putanju Broda
nikada kormilo ne ispuštaj,
već plovi tamo
gdje mirna je voda.

Zapamti Petre
današnjih dana,
ako promijeniš
i jednu jotu,
bit ćeš proklet
kroz cijelu vječnost,
a pontifikat tvoj
Crkvi na sramotu.