Marija Bistrica: Proračun za 2012.

U utorak 20. 12. 2011. održana je 10. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Prihvaćena je Prva izmjena proračuna za ovu godinu, koji je umanjen za nešto više od 5 milijuna  kuna, a smanjenje su uglavnom odnosi na neprispjela, a očekivana sredstva od Fonda za energetsku učinkovitost, Hrvatskih voda i Županijskih cesta. Tako proračun prema izmjeni za ovu godinu iznosi 12 milijuna i 851 tisuću kuna. Načelnik Stjepan Muhek naglasio je da je iz proračuna vidljivo da bez obzira na krizu Općina izvršava sve redovite obveze, a ovo smanjenje odnosi se na određena kapitalna ulagana, koje su usred krize prebačene za slijedeće razdoblje. Vijeće je donijelo i Proračun za 2012. godinu, koji iznosi 16 milijuna 10 tisuća i 700 kuna.