MALENOM ISUSU


Sretan Ti rođendan
Isuse mali,
dali je hladno
u tvojoj štali..?

Jesi li gladan
imaš li mlijeka,
pred štalom tvojom
ovčica…čeka.

Ori se pjesma
siromašnih pastira,
srca su njihova
prepuna mira.

Razdragani
rumeni,
prilaze k štali
ti im se smiješiš,
Isuse mali.

Štalica tvoja
nebom miriše,
vol i magarčić
uz tebe diše.

Brižan Poočim
uz tebe stoji,
Bezgrešna majka
mlijekom te doji.

Osim pastira
pa tko još mari,
za čudesnog dječaka
u betlehemskoj
štali…?