MALENA KRALJICA

Danas je rođendan
malene Kraljice,
od čije čistoće
demoni pakleni skrivaju
svoje pakosno
lice.

Danas je rođendan
Kraljice Neba,
Kristove Majke
koju svako stvorenje
na zemlji treba.

Danas je rođendan
Miriam iz Nazareta,
o Blagoslovljena
Djevice Presveta.

Advokata Croatie
naši Te preci nazvaše,
o baci svoj pogled umilni
na nedjeljne izbore
naše.