Lista reda prvenstva za 2012. godinu za KZŽ

Danas, 01. veljače je na oglasnoj ploči Ureda državne uprave Krapinsko-zagorske županije, Službe za društvene djelatnost, objavljena Lista reda prvenstva za 2012. godinu za županiju Krapinsko-zagorsku, osoba koje su podnijele zahtjev za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata. Prigovori na Listu reda prvenstva mogu se podnijeti Ministarstvu branitelja, Upravi za stambeno zbrinjavanje Zagreb,Trg hrvatskih velikana 6, u roku od 15 dana od objave Liste na oglasnoj ploči, odnosno do 16. veljače 2012.–izvijestili su iz resorne Službe Ureda državne uprave u KZŽ.