Kumrovec u objektivu fotoaparata

Kumrovec u objektivu fotoaparataKumrovečki Muzej Staro selo poziva sve koji su objektivom svog fotoaparata zabilježili neki upečatljiv detalj tradicijske arhitekture, zanimljivo događanje ili ljepotu kumrovečkog pejzaža, da dostave svoje fotografije Muzeju najkasnije do 25. siječnja kako bi se izložile u Noći muzeja u programu “Kumrovec u objektivu fotoaparata”. Noć muzeja i ove godine održat će se zadnjeg petka u siječnju, tj. 29. siječnja. Fotografije mogu biti u digitalnom ili analognom obliku, a trebaju se u Upravu muzeja dostaviti osobno poštom ili putem maila. Najviše se može poslati deset fotografija, a uz svaku je potrebno navesti ime autora i godinu nastanka.