Križni put Zlatarsko-belečkog dekanata

križni put Zlatarsko-belečkog dekanata 2018Prošle subote je održan križni put Zlatarsko-belečkog dekanata. Započeo je od župne crkve sv. Ane u Loboru nakon kraćeg obraćanja domaćina vlč. Vladimira Drnetića i dekana vlč. Stjepana Prugovečkog, a obred križnog puta obuhvatio je područja tri župe dekanata: župu Lobor, župu Belec te župu Zlatar. U križnom putu Zlatarsko-belečkog dekanata sudjelovalo je 150 vjernika te župnici vlč. Vladimir Drnetić, vlč. Stjepan Prugovečki, vlč. Milan Pušec te vlč. Dragutin Cerovečki. Između postaja hodočasnici su molili krunicu i pjevali korizmene napjeve te su se tako obišla naselja Martinščina, Gornja i Donja Batina te završno Zlatar gdje je u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije održano misno slavlje kojeg je predvodio vlč. Stjepan Prugovečki.