Krapinsko-zagorskoj županiji nagrada “lider kontinentalnog turizma”

lider___2_Krapinsko-zagorskoj županiji, u slopu 5. Biznis konferencije, održane u Beogradu, dodijeljena je nagrada „lider kontinentalnog turizma u regiji“. Svečanost dodjela nagrada održana je na kraju konferencije, koje se održavala pod naslovom “Kako povećati konkurentnost i prihode turističkog tržišta Jugoistočne Evrope”. “Brand Leader Award 2015.” dodjeljivane su pojedincima, kompanijama i institucijama koji su dali izuzetan doprinos unapređenju, popularizaciji potencijala i kreiranju konkurentnog imidža turističke industrije regije Jugoistočne Evrope.

lider___1_Nagradu je preuzeo zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek, koji je tom prilikom održao i prezentaciju o ljepotama Zagorja, bajke na dlanu. U objašnjenju žirija piše da je Krapinsko-zagorska županija simbol izvanredne turističke destinacije koja svesrdno doprinosi podizanju ugleda i povjerenja u turizam cijele regije jugoistočne Europe. Uz nagradu Krapinsko-zagorske županije, u Hrvatsku su još otišle dvije – jedna aerodromu Zadar te druga Hrvatskom farmeru Eko Etno Grupi.