Krapina prva u Hrvatskoj dobila interventni tim

Hrvatski Crveni križ prošle je godine počeo sa realizacijom projekta osnivanja županijskih i gradskih interventnih timova, sa svrhom jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave i županijskih društava Crvenog križa u odgovoru na katastrofe. Interventni tim Gradskog društva Crvenog križa Krapina prvi je tim u Hrvatskoj koji je prošao kompletnu edukaciju i koji je postao operativan. Tim povodom, Interventni tim danas, 29. lipnja, je u Krapini kraj OŠ August Cesarec održao javnu pokaznu vježbu, a članovima tima, njih 35, ujedno su uručene i diplome za uspješno završenu višemjesečnu edukaciju tijekom koje su svi od njih prošli osnovne i specijalističke treninge u trajanju od 70 do 140 sati.