KRALJICA SVEGA STVORENOGA


Najponiznije biće na zemlji
bila je Djevica Presveta,
zato je i mogla biti
Kraljica svega svijeta.

Kada je sa zemlje uzeta
i na nebo uznesena,
sva priroda božja
duboko je bila ožalošćena.

Ptice su prestale pjevati
gorski brzaci prestali su teći,
šareno cvijeće i sve životinje
svoju su tugu htjeli izreći.

Na svodu nebeskom
sunce je sjaj izgubilo,
zbog odlaske Kraljice svoje
koju je beskrajno ljubilo.

Jer Ona je žena
u sunce obučena,
Kraljica svega stvorenoga
koju ne dotaknu
ni grijeha sjena.

I danas iz lijepoga raja
majčinska ljubav
naše Kraljice,
dolinu suza
sa nebom spaja.