KONKLAVE


O Duše Svet Bože
koga ćeš osjeniti,
koga ćeš Poglavarom
Crkve svoje proglasiti.

Nadahni srca
prisutnih kardinala,
objavi im ime
koje je Providnost Tvoja
izabrala.

Bez obzira
na izgled, porijeklo
i boju kože,
neka samo bude izabran
po volji Tvojoj
Duše Sveti Bože.