KOLIKO JOŠ…?


Koliko još imam
do kraja životnog puta,
dok tijelo spokojno putuje
ranjena duša, često je
zabrinuta.

Koliko će još kucati
života moga sat,
koliko je duga moja cesta
kada će moj auto stat.

Goriva dovoljno imam
putovati beskrajno mogu,
jutrom ga točim na Svetoj Misi
zahvaljujem Kristu
Milosrdnom Bogu.

Hvala Ti Oče
za dar života,
Hvala za domovinu
u kojoj živim,
Hvala za cestu
kojom putujem,
Hvala za stvoreni svijet
i mirisno jutro
kojem se nanovo
divim.