KLJUČ


Kome ćeš Petre
Ključ Crkve predati,
tko će Tvoj nasljednik
uskoro postati.

Božji ga narod
izmoliti treba,
o dali će biti
miljenik Neba.

Duh Sveti
Crkvu napustiti neće,
ali je uvodi
u novo proljeće.

Sve trulo tkivo
otpasti mora,
za Crkvu Katoličku
sviće nova zora.

Ako Ključ dospije
u Judine ruke,
svetost se i rađa
iz velike muke.