Kalendar s porukom za svaki dan

Moj mali eko katolički kalendar 2016.

slika

Najnoviji Moj mali eko katolički kalendar, za 2016. godinu, koji je priredila s. Karmela Eva Dominković, objavljen je u izdanju “Glasa Koncila”.

Razigran, veseo, vedar, ispunjen mnogim poučnim sadržajima i dječjim literarnim radovima – odlike su koje ga već tradicionalno krase, čineći ga privlačnim malima i velikima.

U prvom dijelu nalazi se katolički kalendar s važnim nadnevcima i s posebnim naglaskom na svjetske ekološke dane. Njegova su osobitost misli za svaki dan u godini, a novost ovoga izdanja je što u najavi mjeseca donosi nešto od mudrosti naših predaka – hrvatske narodne poslovice. Drugi dio skup je sa svih strana sabranih priloga, koje čine dječji radovi, zanimljivosti iz svijeta prirode te, u ovom izdanju, bogatstvo misli sv. Franje Asiškoga, pape Franje i sv. Terezije Avilske. Svoje mjesto imaju i neizostavne šale, jer nema boljeg lijeka od široka osmijeha!

Valja također istaknuti rubriku Predstavljamo, s temom “plave zastave”, koju je i za ovaj broj priredila Udruga “Lijepa Naša”, čiji je cilj da kod mladih naraštaja razvije osjećaj i odgovornost za okoliš.

Moj mali eko katolički kalendar prožet je katoličkim stavom o ekologiji i prirodi, uvodi u kulturu srca i higijenu duha te na taj način potiče na zalaganje oko oblikovanja zdrava i cjelovita odnosa prema sebi, drugomu, Bogu i cjelokupnomu stvorenju. Objedinjuje učenje, planiranje i zabavu te će od osobite koristi biti školskoj mladeži i onima koji ih prate u njihovu rastu, a nezaobilazni su korisnici/čitatelji i oni kojima eko katolička po(r)uka ovoga kalendara može poslužiti za odgoj najmanjih. (ip)

Knjiga “Moj mali eko katolički kalendar 2016.” može se po cijeni od 15 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.