Jedan od najboljih financijskih rezultata u povijesti Općine Marija Bistrica

U petak 29. rujna je održana 19. Sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na početku sjednice načelnik Josip Milički podnio je Izvješće o radu za prvih šest mjeseci ove godine. U njemu se osvrnuo na U izvješću se osvrnuo na sve aspekte djelovanja, te na brojne projekte. ”Naglasak je bio na obnovi od potresa, tu su značajna sredstva povučena iz Fonda solidarnosti, uspjeli smo obnoviti dva zahtjevna klizišta, negdje oko 7 km cesta, sve zajedno smo dobili oko milijun eura bespovratnih sredstava, a ono što nas posebno veseli je izgradnja nove područne škole na Lazu, koja je jedna od najmodernijih škola u županiji.” komentirao je Milički svoje izvješće i dodao da se u njemu osvrnuo i na pitanja komunalne infrastrukture. ”Napokon su naselja Laz i Sveti Matej opskrbljeni zdravstveno ispravnom vodom i u neograničenim količinama, iz sustava Zagorskog vodovoda. Aglomeracija nam je u prvih šest mjeseci zadavala mnogo briga, no danas je situacije bolja, u prometnoj infrastrukturi je spomenuta brza cesta, čija bi izgradnja nastavaka trebala krenuti slijedeće godine, a tu je i planirana rekonstrukcija D-29 od Marije Bistrice do Zlatar Bistrice, koja je u jako lošem stanju nakon aglomeracije.” – rekao je Milički. U izvješću se detaljno osvrnuo i na planirano dogradnju Dječjeg vrtića, na Turizam, Gospodarene otpadom ali i ostale događaje iz prve polovice ove godine.

Izvrsna situacija na računu

Na sjednici je prihvaćen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica. U  općem djela proračuna vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 2.935.944,56 EUR, a realizirani su rashodi i izdaci u iznosu od 2.292.376,58 EUR te je ostvarena razlika u iznosu 643.567,98 EUR (suficit). Prihodi su u prvoj polovici 2023. godine bili veći u odnosu na rashode. U usporedbi sa prethodnom godinom za isto razdoblje kada su ukupni prihodi iznosili 2.199.433,03 EUR, ukupni prihodi proračuna u izvještajnom razdoblju zabilježili su međugodišnji rast od  25,09%. Prihodi proračuna bez proračunskih korisnika u razdoblju 01.01. do 30.06.2023. godine iznose 2.628.127,68 EUR, a rashodi iznose 1.952.081,79 EUR, stvorena je razlika u korist prihoda u iznosu od 676.045,89 EUR. Višak prihoda s 30.06.2023. godine u iznosu od 676.045,89 EUR uvećava se za razliku iz prošlih godina u iznosu 33.364,66 EUR te rezultat na dan 30.06.2023. godine iznosi 709.410,55 EUR. Dobiveni rezultat poslovanja prenosi se u drugu polovicu godine u kojoj će se isti iskoristiti kao višak prihoda za investicije u toku 2023. godine. Izdvajamo da su opći prihodi i primici realizirani su 75,17%, vlastiti prihodi 39,35%, prihodi za posebne namjene – 26,85%, pomoći 151,06%, i ostale pomoći – EU 91,07%. Kako je primjetan porast prihoda po pitanju poreza na osobni dohodak, a u općini Marija Bistrica nikada nije ni bilo prireza, razvila se rasprava o budućoj odluci o visini stopa poreza, te je zaključeno, kako se neće ništa mijenjati, tj. stope poreza ostat će iste i u narednom razdoblju. A što se tiče stanja na računu, kako na dan 30. lipnja, tako i na predzadnji dan mjeseca rujna, rečeno je kako se radi o jednom od najpovoljnijih financijskih stanja uopće. Također, pod točkom razno povela se rasprava i o ekonomskoj cijeni vrtića, koja se jako povećava, no shodno najavama od strane države da će pomoći u sufinanciranju vrtića, za roditelje čija djeca idu u bistrički vrtić udio u ekonomskoj cijeni neće se mijenjati, iako je napomenuto da pomoć države neće u potpunosti pokriti razliku u cijeni, koja raste, no Općina će preuzeti veći dio tereta, dok je u planu da roditelji i dalje financiraju isti iznos kao i do sada.

tonovi:

Načelnik o Izvješću za prvih šest mjeseci 2023. godine

Načelnik o Izvršenju proračuna sa 30. 06. 2023.

U nastavku donosimo i Izvješće Načelnika:

Izvješće načelnika Općine Marija Bistrica

”U skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Marija Bistrica podnosim Općinskom vijeću Izvješće o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine čime ispunjavam zakonsku i statutarnu obvezu da kao čelnik Općine dva puta godišnje dajem detaljan prikaz svog rada. Ovim Izvješćem obuhvaćeni su važniji projekti i aktivnosti koji su se provodili u prvoj polovici 2023. godine, bilo da su završeni ranije započeti projekti i aktivnosti ili su pokrenuti novi.

U nastavku dajem pregled djelovanja po pojedinim područjima rada.

PRIRODNA NEPOGODA – POTRES

Područna škola Laz koja je stradala u zagrebačkom i petrinjskom potresu je uklonjena i krenula je izgradnja nove područne škole vrijednosti 1,5 mil. eura. 13. lipnja 2023. je odrađen tehnički pregled novoizgrađene područne škole te je objekt predan na upravljanje matičnoj školi Marija Bistrica. Mještani naselja Laz su dobili novi energetski učinkovit i po najvišim standardima izgrađen i opremljen objekt površine 700 m2 koji će se koristiti za potrebe područne škole, KUD-a Laz kao i Mjesnog odbora. Općina Marija Bistrica je prijavila sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Globočec-Rubenov breg (NC 1-012) na natječaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje je posredničko tijelo Fonda solidarnosti EU. Radovi su trajali od siječnja do lipnja 2023. godine, a ukupna odobrena sredstva iznose 100% prihvatljivih troškova, odnosno 83.359,13 EUR. Općina je od mjeseca veljače do mjeseca lipnja prijavila 4 projekta na Poziv Krapinsko-zagorske županije (Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa – TOPFD) za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Jednostavnom izravnom dodjelom. Udio bespovratnih financijskih sredstava je iznosio 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave. Financirale su se aktivnosti izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba. Prijavljeni, odobreni i plaćeni projekti su:

 • Interventna sanacija kolnika na dijelu nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica: NC 1-038 Gleci, NC 1-001 Kovačići, NC 1-003 Babići-Tomoradi-Kuki, NC 1-007 Globani u duljini 4 530 m, u iznosu: 413.072,08 EUR
 • Sanacija klizišta na NC-1-005 Globočec – Kuki – Tomoradi 2 u iznosu: 134.697,94 EUR
 • Sanacija kolnika na NC 1-190 Vrh i NC 1-193 Gornji Gabudi u duljini 1 275 m, u iznosu: 140.341,48 EUR
 • Sanacija kolnika na nerazvrstanoj cesti NC 1 – 195 „BEKCI“ u duljini 500 m, u iznosu: 66.778,86 EUR

Odrađeno je ukupno 11 postupaka nabave. Općina je sve troškove uspjela plaćati sama i u roku te time nije ugrozila svoju likvidnost, a nije bilo potrebe niti za korištenjem prethodno odobrenog kredita. Bespovratna sredstva su naknadno doznačavana od strane Krapinsko-zagorske županije.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Nakon završetka radova na uređenju izvorišta Oštri Hum na Lazu koje opskrbljuje vodom naselje Laz, a u sklopu kojih je izgrađen i doveden magistralni opskrbni cjevovod Zagorskog vodovoda iz smjera Huma Bistričkog te dobivene vodopravne dozvole, stekli su se uvjeti za preuzimanje vodoopskrbnog sustava Laz od strane Zagorskog vodovoda. Općinsko vijeće je na 17. sjednici koja je održana 07. lipnja 2023. donijelo  Odluku o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama lokalnog vodovoda Laz Bistrički Zagorskom vodovodu. Time su napokon stvoreni uvjeti za opskrbom vodom svih naselja u Lazu Bistričkom u Općini Marija Bistrica i naselja Sveti Matej u Općini Gornja Stubica. Također se intenzivno radi na projektiranjima vodoopskrbnih sustava Globočec, Poljanica Bistrička i Selnica. Tijekom godine rekonstruirale su se kraće dionica vodovodne mreže pod upravljanjem Općine Marija Bistrica zbog starosti, a održavanje vodoopskrbnog sustava je preko općinskog komunalnog poduzeća „Lijepa Bistrica“. Prema potrebi lokalnih vodovoda pitka voda se i dalje razvozila autocisternom koju smo dobili na korištenje od Ministarstva gospodarstva, odnosno robnih rezervi. Po pitanju radova na izgradnji Aglomeracije Zlatar, kojem je nositelj Zagorski vodovod, glavni izvođač radova CGP d.d. Novo Mesto, Riko d.o.o. Ljubljana i Niskogradnja Hren d.o.o. Donja Stubica produženi su rokovi za izgradnju do lipnja 2024. godine. Na području Općine Marija Bistrica u planu je izgradnja 18,500 metara kolektora, 6 crpnih stanica i 1 preljev.  Do kraja lipnja 2023. godine izgrađeno je 55% planirane kolektorske mreže odnosno 10.000 metara i to u naseljima Tugonica, Podgrađe i dio Kolodvorske ulice. U navedenom razdoblju održano je nekoliko sastanaka s izvođačem radova i Zagorskim vodovodom na temu nepoštivanja terminskih planova i sanacije postojećih gradilišta (rovova). Usprkos navedenom, još uvijek nisu bile u potpunosti sanirane devastirane prometnice što je stvorilo revolt kod korisnika istih. U suradnji sa Hrvatskim vodama izvršena je regulacija kanala, pritoka i potoka prema planu održavanja i izgradnje Hrvatskih voda na području općine Marija Bistrica.

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Nakon što su Hrvatske ceste izgradile prvu faze nogostupa na D29 od dvorca Hellenbach prema Tugonici u dužini od 100 metara te u sklopu istoga izgradili dva nova propusta planira se nastavak izgradnje nogostupa u naselju Tugonica. Projekt brze ceste od čvora Zlatar Bistrica do čvora Marija Bistrica u dužini od 3,6 km. je u fazi projektiranja i otkupa zemljišta. Hrvatske ceste su projektirale kružni tok na ulasku u Mariju Bistricu, na križanju Zagrebačke ulice i obilaznice (kod Šepeka). Parcelacijski elaborat je izrađen i u tijeku je otkup zemljišta nakon čega bi se stvorili uvjeti za izdavanje građevinske dozvole i izgradnju navedenog rotora. Županijske ceste KZŽ su izgradile novi most na ŽC 22078 Selnica u vrijednosti 150.414,41 eur te na istoj dionici presvukle novi asfaltni sloj u dužini od 1.700 metara. Nakon obilnih kiša dana 15. svibnja 2023. godine došlo je do klizišta na ŽC 2221 u mjestu Globočec u dužini od cca 50 metara te je zbog dubine klizišta nemoguće prometovati bilo kakvim vozilima i navedena prometnica je zatvorena za sav promet. Na udaljenosti cca 400 metara od navedenog klizišta u nastavku iste prometnice zbog radova na sanaciji drugog klizišta, na području Zagrebačke županije, već je ranije promet zatvoren u smjeru Svetog Ivana Zelina te je sada 25 kućanstava, cca 10 korisnika vikend kuća i dva objekta koji pružaju usluge smještaja ostalo u gotovo potpunoj prometnoj izolaciji. Jedini prilazni sporedni put s makadamskom podlogom i nedovoljnom širinom, uz otežanu mogućnost mimoilaženja, žurno je osposobljen i vodi iz mjesta Sušobreg (Japci) prema naselju Cecilj, ali isti nije primjeren za svakodnevno prometovanje, a posebno ne za interventna vozila (hitna pomoć, vatrogasci ili druge službe). Nakon provedenih geotehničkih istražnih radova gore navedenog klizišta, zaključak projektanata je da se ne preporuča privremeno otvaranje prometnice ŽC 2221 Globočec u zoni klizišta, već da se osigura alternativni pravac koji će se koristiti i za vrijeme sanacije klizišta. Nakon izvida na terenu, utvrđeno je da postoji mogućnost alternativnog pravca koji bi skratio prometni pravac do naselja Cecil, a i konfiguracija prometnice bi bila puno povoljnija nego sadašnji duži obilazni pravac preko Sušobrega. Radi se o nerazvrstanoj cesti NC 3-032 Rogari – Cecil u dužini od 600 metara na koju smo u suradnji sa ŽUC-om navezli 700 tona kamenog agregata i osposobili za promet motornim vozilima. U programu sanacija-modernizacija općinskih nerazvrstanih cesta objavljena je javna nabava za sanaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica i to: NC-1-075 Selnica – Galoić, NC-2-091 Podgorje 60A – Stanić Kristina , NC-2-070 Škrlčevina, NC-1-164  Podgorje Bistričko – Šiltići – Kralj, NC-1-124  Kolodvorska ulica – Palanovići, NC-2-046 Hum Bistrički 127–Kušić, NC-1-075 Selnica – Galoić, NC-1-193 – NC-2-078 – Gornji Gabudi u vrijednosti od 97.180,00 eura s PDV-om. Navedeni projekt smo prijavili i na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kojim za sufinanciranje istoga. Nerazvrstane ceste na području Općine su održavane u dogovoru s MO i sanirala su se oštećenja asfaltiranih cesta, vršili iskopi i čišćenja odvodnih kanala, propusta i ugradnja kamenog agregata. Izvršeno je i malčanje svih nerazvrstanih cesta na području Općine 1 i 2 kategorije. Nastavljeno je nadopunjavanje osnovne i turističke prometne signalizacije na području cijele općine. I dalje se sklapaju ugovori između Općine Marija Bistrica i mještana temeljem kojih se planiraju asfaltirati nerazvrstane ceste i to u financijskom omjeru 66,7% – 33,3%.

TURIZAM I TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

U prvih šest mjeseci 2023. godine, s obzirom da mjere protiv korona virusa više nisu bile na snazi, manifestacije su se mogle organizirati bez ograničenja. Nažalost, Bistrički fašinek nije organiziran zbog nemogućnosti sudjelovanja vrtića i škole, te je odlučeno da će se sljedeće godine održati samo dječji fašnik s popratnim aktivnostima. Tijekom proljeća posađeno je 10 stabala na šetnici uz obilaznicu, a koja su financirana sredstvima HTZ-a u iznosu 550,00 eura. Drveće su posadili djelatnici Lijepe Bistrice koja je i nastavila brinuti o istima. Ljeto u Mariji Bistrici je održano u punom obimu, počevši od Dana mjesnih odbora. Zbog lošeg vremena otkazana je Biciklijada 4 kapelice. I ove godine je posebno bio uspješan Vikend zabave i sporta koji se održao 17. i 18. lipnja, a posebno treba istaknuti Susret mažoretkinja na kojem je sudjelovalo 500 sudionika, te Biciklističku učilicu koju su organizirale PP Zlatar Bistrica i PP Donja Stubica na kojoj je sudjelovalo 100 djece koja su učila o sigurnoj vožnji biciklom.

TZO Marija Bistrica se prijavila na sve natječaje za  koje je imala uvjete za apliciranje i dobivena su sljedeća sredstva:

 • HTZ:
  • 917,00 eura za Advent u Mariji Bistrici
  • 983,40 eura za Trail za dušu i tijele Mirko Fulir
  • 930,26 za uređenje kvalitete cikloturizma na području općine Marija Bistrica
 • KZŽ:
  • 500,00 eura za Advent u Mariji Bistrici
  • 500,00 eura za Bistričko blago – slikovnica i radionice namjenjene predškolskom uzrastu za upoznavanje sa zanatima s UNESCO liste, odnosno licitara i drvenih igračaka.

U prvoj polovici 2023. broj posjetitelja Marije Bistrice iznosio je 300.000, čine se polagano vraćamo na brojke prije pandemije. Broj dolazaka i noćenja turista u prvih šest mjeseci bio je 4.827 dolazaka te 7.521 noćenje, što je 14% više dolazaka nego prošle godine i 12% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine.

IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

Za projekt Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica (poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja) osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 487.358,15 EUR/3.672.000,00 kuna. U planu je dogradnja postojećeg novog vrtića s dodatnih tri paviljona. Dana 16.07.2023. godine izdana je građevinska dozvola. Pokretanje postupka javne nabave radova očekuje se krajem rujna/početkom listopada.

PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI BISTRICI I IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE

Dana 14. ožujka 2023. godine Općina je zaprimila Odluku o isplati konačne rate za projekt i time je formaliziran završetak projekta. Predmetni projekt je bio prijavljen i na Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje vlastite komponente. Zadnja rata predmetnog sufinanciranja u iznosu 222.643,66 EUR/1.677.508,67 kn odobrena je i isplaćena Općini dana 13.04.2023. godine. Dana 15.06.2023. godine objavljena je javna nabava tj. Obavijest o nadmetanju za izgradnju grobnih okvira za 80-tak grobnih mjesta (grobnice, ukopne jame i kazete za urne). Toliko je i grobnih mjesta rezervirano u prvom Pozivu za iskaz interesa. Predmetna nabava je poslije poništena (26.07.2023. godine). Naime, do isteka roka za dostavu ponuda bile su zaprimljene dvije ponude. Iznosi obje ponude bili su znatno veći od procijenjene vrijednosti nabave, a Naručitelj (Općina) nije imala dovoljno osiguranih sredstava u proračunu čime je bio ostvaren razlog za poništenje postupka javne nabave, temeljem članka 298. stavak 1. točke 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22). Nakon toga, predmetna nabava bila je objavljena još 31.07.2023. godine te je opet bila poništena zbog istog gore navedenog razloga. Trenutno je u tijeku 3. postupak predmetne nabave, ali će se prije donošenja Odluke o odabiru donijeti rebalans proračuna kojim će se osigurati dostatna sredstva prije potpisivanja Ugovora o izvođenju radova.

GOSPODARENJE OTPADOM, ZAŠTITA OKOLIŠA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Komunalno društvo je 23. i 24. ožujka 2023. godine postavilo mobilno reciklažno dvorište po naseljima, a u svrhu selektivnog prikupljanja otpada. U prvih 6 mjeseci 2023. godine je s područja Općine Marija Bistrica ukupno prikupljeno 495.915 kg otpada od čega je 328.980 kg miješani komunalni otpad, 61.115 kg otpad iz reciklažnog dvorišta, 10.720 kg otpada s groblja, 6.700 kg reciklabilnog otpada s eko otoka te 23.140 kg papira i kartona i 65.260 kg plastike s kućnog praga korisnika. Dana 7. travnja 2023. godine održava je sjednica Skupštine društva Lijepa Bistrica d.o.o. na kojoj su donijete sljedeće odluke:

 1. Odluka o utvrđivanju i prihvaćanju financijskih izvještaja za 2022. godinu
 2. Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka
 3. Odluka o davanju razrješnice upravi Društva za 2022. godinu

Općina MB je dana 22. svibnja 2023. godine podnijela prijavu na Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prijavljena je nabava 475 spremnika za prikupljanje otpada vrijednosti 28.403,75 EUR s PDV-om. Udio sufinanciranja Fonda je do 40% opravdanih troškova ulaganja u komunalnu opremu. 

KREDITNA ZADUŽENJA

 U ovom trenutku  Općina Marija Bistrica ima sljedeća kreditna zaduženja:

– dugoročni kredit na 10 godina za projekt Izgradnja i opremanje DV Pušlek Marija Bistrica u iznosu 3.500.000,00 kn (Općinski udio u projektu); iskorišten je do kraja, otplata kredita je započela 31.05.2021. godine

– dugoročni kredit na 10 godina za projekt Rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom u iznosu 4.000.000,00 kn (Općinski udio u projektu). Kredit je iskorišten te je 31.08.2022. započela otplata istoga

– dugoročni kredit na 7 godina za potrebe otkupa zemljišta u zoni javne i društvene namjene, kao priprema za razvoj novih projekata. Iskorišteno je: 191.400,23 EUR/1.442.105,03 kn. Otplata započinje u rujnu, rate će biti tromjesečne u iznosu 6.835,73 EUR.

– zbog brojnih investicija i projekata te nepredvidivog ritma priljeva i odljeva sredstava, Općini je odobren okvirni kredit po transakcijskom računu, tzv. „minus“ od 80.000,00 EUR, ali do sada nije bilo potrebe isti koristiti.

OSTALO

Mjesnim odborima su u proračunu za 2023. godini na raspolaganju sredstva u iznosu od 600 tis. kuna za  održavanje komunalne infrastrukture i malih komunalnih akcija. U prvih šest mjeseci zaprimljeno je i obrađeno 52 predmeta vezanih uz male komunalne akcije. Poduzetničku zonu Marija Bistrica 1 (bivša Tehnomehanika promoviramo na dostupnim platformama kao i u direktnim komunikacijama. Namjera je navedenu zonu staviti u proizvodnu funkciju i vjerujemo da će se iskazati interes od strane ozbiljnog ulagača. Za potrebe otkupa 25 000 m2 u tzv. D zoni, odnosno zoni javne i društvene namjene, sklopljeni su Ugovori za kupnju zemljišta od vlasnika istih. Od ukupno 19 vlasnika, 16 je potpisalo Ugovor. Cijena otkupa iznosi 70 kn/m2. Zemljište je predviđeno za budući Sportsko rekreacijski centar te bi se time premjestilo postojeće nogometno igralište koje se nalazi na samom rubu Crkve na otvorenom na novu lokaciju u D zoni. Za potrebe V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1) te VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica ishođene su sve potrebne zakonske suglasnosti i studije. Temeljem navedenoga obrađeni su svi pristigli zahtjevi te je 14. ožujka 2023. donesena Odluka na Općinskom vijeću o VI. Izmjenama i dopunama PPU-a i 05. travnja 2023.  odluka o V. Izmjeni i dopuni UPU-a. Obzirom da je zaprimljeno preko 80-tak zahtjeva očekuju se intenzivna aktivnost u privatnim i poslovnim projektima odnosno građenja obiteljskih kuća, stambenih zgrada, turističkih, proizvodnih i trgovačkih objekata. Objavljena je javna nabava za čistilicu za ceste i javne površine, a projekt smo prijavili i na natječaj Ministarstva prostornog uređenje, graditeljstva i državne imovine te po istome potpisali ugovor o sufinanciranju nabavke čistilice u iznosu od 22.400,00 eura. Također, objavljena je javna nabava i proveden postupak deratizacije na području Općine Marija Bistrica u vrijednosti od 7.769,19 eura. Objavljena je i provedena javna nabava za održavanje javne rasvjete na području Općine Marija Bistrica na kojoj je ugovoreno održavanje s Elektroinstalacije Vedrina iz Marije Bistrice. Nakon 27 godina, 2. prosinca 2022. godine, svečano je otvoreno Kino Marija Bistrica i u prvih šest mjeseci možemo konstatirati da je to bila odlična odluka i da je naše kino  jako dobro prihvaćeno od strane publike i veoma smo zadovoljni odazivom gledatelja. U sklopu projekta Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu koji ima za cilj izgradnju NGA širokopojasnu mrežu kojom će se osigurati pokrivanjem brzim i ultrabrzim internetom na teritoriju općine Marija Bistrica, izrađen je „Plan razvoja širokopojasne infrastrukture pristupa internetu“ koji je u svibnju prijavljen na natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj koji sufinancira izgradnju istoga. Uredno su se isplaćivali troškovi 31 učeničkih i 15 studentski stipendija za školovanje, kao i iznos subvencije za prijevoz učenika i studenata, sufinanciranje boravka u učeničkim i studentskim domovima, sufinanciranje boravka djece u vrtićima izvan naše općine, asistenti, prehrana za učenike slabijeg materijalnog stanja, logopedska služba, poliklinika Suvag, sudjelovanje učenika na školama stvaralaštva, sportskim igrama. S Općinom Zlatar Bistrica funkcionira logopedski kabinet u Zlatar Bistrici koji je na raspolaganju i djeci iz naše Općine, a Općina Marija Bistrica snosi 1/3 troškova logopeda. Uz program „Pomoć u kući starijim osobama“ preko Crvenog križa Općina Marija Bistrica se prijavila u partnerstvu s gradom Zlatarom na natječaj MIPOS III vol. II (MI POmažemo Starijima) financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Osnovna aktivnost projekta je zapošljavanje 30 teže zapošljivih žena te pružanje pomoći u kući za starije i nemoćne osobe. U okviru socijalnih programa uredno se pomaže prema zahtjevima Općini za podmirenje troškova stanovanja osobama ugrožene egzistencije zbog teške financijske situacije, pri čemu se nastoje odobriti pomoći raznih oblika, za  troškove stanovanja, života i sl. najpotrebnijima, uz nastojanje da svaki korisnik, ukoliko nema zapreka za isto, odradi određeni broj sati na ime društveno korisnog rada za dobivenu pomoć. Uredno se isplaćuju sredstva općinskim vanproračunskim korisnicima, Dječjem vrtiću Pušlek, Općinskoj knjižnici i čitaonici i TZ Marija Bistrica. Uredno su isplaćene tekuće donacije za Vatrogasnu zajednicu općine Marija Bistrica, Javnu vatrogasnu postrojbu, Radio Marija Bistricu te Crvenom križ. Također su uredno podmirena sredstva prema našim udrugama i društvima koji su se prijavili na natječaj raspisan od strane Općine.

Ovo je kratak pregled najvažnijih projekata i aktivnosti koje smo odradili u proteklom razdoblju. Većina kapitalnih projekata kao i dio manjih projekata realiziran preko EU fondova i nacionalnih natječaja, a vrijednost tih projekata premašuje godišnji proračun Općine Marija Bistrica. I dalje smo pred izazovima prouzročeni globalnim financijskim poremećajima i energetskom krizom koje možemo prebroditi odgovornim i racionalnim vođenjem sustava odnosno Općine.”