Javni poziv za povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Župan Željko Kolar raspisao je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ. Županijsko povjerenstvo osniva se radi kontinuiranog poticanja povezivanja i usklađivanja djelatnosti svih tijela od značenja za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na području Krapinsko-zagorske županije, kao i poduzimanja mjera kojima se pridonosi stvaranju uvjeta za poštivanje i ostvarivanje ravnopravnosti spolova. Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika i 7 članova. Sukladno zakonskim odredbama, automatizmom u sastav ulaze imenovani koordinator iz Ureda državne uprave i 3 izabrana člana županijske skupštine. Ostalih 5 članova – 2 predstavnika udruga i 3 nezavisna stručnjaka iz područja djelokruga Povjerenstva, izabrat će se postupkom ovog javnog poziva.
 Stoga su pozvane udruge, javne ustanove i institucije vezane uz područje djelovanja Povjerenstva, da obrazložene prijedloge kandidata pošalju poštom Županijskom upravom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina.