Javna tribina za izradu regionalnog programa za mlade KZŽ

Javna tribina za izradu regionalnog programa za mlade KZŽ bit će održana u petak, 25. studenog 2016. godine, u u prostoru Centra za mlade KZŽ – Zelena dvorana u Zaboku.

Na tribini će se govoriti o javnim politikama i politikama za mlade, procesu izrade regionalnog programa djelovanja za mlade (s osvrtom na to što su programi za mlade, kako se izrađuje, tko sudjeluje u njegovoj izradi, te kako će teći proces izrade regionalnog programa u Krapinsko-zagorskoj županije). Također, sudionicima će biti predstavljeni primjeri dobre prakse izrade gradskih i županijskih programa izravno od strane samih sudionika  kreiranja programa za područje Grada Pregrade, Grada Zagreba te Koprivničko-križevačke županije.

Tribina se organizira u okviru projekta „Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije 3.0“ kojeg provodi Krapinsko-zagorska županija u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor a koji za cilj ima stvaranje poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji te podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. Središnju aktivnost projekta predstavlja izrada Regionalnog programa za mlade Krapinsko-zagorske županije koji će pružiti strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih na temelju kojih će se raditi i kvalitetno provoditi projekti i programi usmjereni mladima. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Krapinsko-zagorske županije.

Radionica je namijenjena mladima od 15 do 30 godina starosti, organizacijama civilnoga društva s područja Krapinsko-zagorske županije, Županijskom savjetu mladih i Savjetima mladih gradova i općina s područja županije, te svim dionicima koji rade od interesa za mlade na području Krapinsko-zagorske županije.

Program rada

18:00 Pozdravna riječ, uvod i predstavljanje projekta „Regionalni program za mlade KZŽ 3.0“

18:20 Predstavljanje programa za mlade Grada Pregrade, Ane-Mary Grilec, predsjednica Savjeta mladih Grada Pregrade

18:35 Predstavljanje programa za mlade Grada Zagreba, Svjetlana Marijon, predsjednica udruge Zamisli

18:50 Predstavljanje programa za mlade Koprivničko-križevačke županije, Dario Car, predsjednik Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

19:05 Predstavljanje Županijskog programa djelovanja za mlade KZŽ od 2012. do 2016. godine, Ivana Radanović, Mreža udruga Zagor

19:20 Rasprava o problemima i potrebama mladih na području Krapinsko-zagorske županije

19:50 Zaključci