JAHVE ILI BAL


Jahve je pravi Bog
grmio je prorok Ilija,
Jahve je jedini Bog
a Bal je idolatrija.

Planuo je žrtvenik Jahvin
crvenim plamenom
visoko do neba,
izgarao je žrtvenik Jahvin
baš takva potvrda
poganima treba.

Balov žrtvenik planuo nije
ostao je samo gomila pruća,
u kojoj se božanska
snaga ne krije.

Jahve je Pravi Bog
narod je okolo klicao,
Jahve zapali žrtvenik svoj
Jahvu je narod dozivao.