JA PJEVAM


Ja pjevam svojoj Majci
ja pjevam svojoj Kraljici,
Ona je sa mnom
kad sam na planini,
Ona je sa mnom
dok sam u nizini.

Olujnim morem
plovimo skupa,
čvrsto me drži
Njezina ruka.

Jedina pozna
sve moje boli,
Ona me razumi,
tješi i voli.

Nježno joj šapućem
sve želje svoje
a Ona me sluša,
baš mene
treba,
moja je Majka
Kraljica Neba.