Izvještaj Caritasa o pruženim uslugama i aktivnostima u 2015. godini

Izvjestaj CaitasaIzvještaj o pruženim uslugama i aktivnostima u 2015. godini

 

 1. INSTITUCIONALNA SKRB – U Caritasovim se kućama 31. prosinca 2015. godine na smještaju nalazilo 189 korisnika: djeca i odrasle osobe s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, maloljetne trudnice i majke s malom djecom, žrtve obiteljskog nasilja, osobe s invaliditetom. Njima Caritas osigurava stanovanje, prehranu, odijevanje, njegu, brigu o zdravlju, odgoj i obrazovanje. Osim toga, korisnicima se pruža psihosocijalna podrška i savjetovanje, učenje socijalnih vještina, potiču se radne aktivnosti i organizira se korištenje slobodnog vremena.

 

 1. SKRB ZA BESKUĆNIKE – U prihvatilištu za beskućnike u Rakitju korisnicima smještaja Caritas osigurava prehranu, održavanje osobne higijene i čistoće odjeće, pomoć u odjeći i obući te druge oblike pomoći u naravi, pomaže se pri reguliranju zdravstvene i socijalne zaštite, pri ishođenju dokumenata, pruža se savjetovanje, upućivanje u medicinske ustanove te potiče na razne oblike društvenih i radnih aktivnosti. Tijekom 2015. godine u objektu je osiguran smještaj i skrb za 36 korisnika.

 

 1. SOCIJALNA SLUŽBA – Caritasova socijalna služba koordinira pružanje pomoći putem izvaninstitucionalne skrbi. Osobnim razgovorom i/ili terenskim izvidom utvrđuju se konkretne potrebe korisnika te u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, župama i drugim institucijama, traže se najprikladnija rješenja sukladno potrebama i mogućnostima. Pomoć se najčešće traži u hrani, odjeći i obući, higijenskim potrepštinama, drvima za ogrjev, namještaju, ortopedskim pomagalima, građevinskom materijalu, ali i novčana pomoć radi podmirivanja troškova režija, nabave lijekova koji nisu plaćeni preko HZZO-a, za troškove školovanja djece i sl.

Osim toga, socijalna služba pruža i savjetodavnu pomoć te pomoć u organiziranju smještaja u različite ustanove unutar Caritasa i izvan njega. Tijekom 2015. godine financijska, materijalna, stručna i savjetodavna pomoć pružena je za 5.043 obitelji.

 

 1. SLUŽBA OBITELJSKOG SAVJETOVALIŠTA – Pojedincima i obiteljima pruža se stručna pomoć u prevladavanju konflikata, problema u partnerskoj, roditeljskoj i međugeneracijskoj komunikaciji, daje se podrška i pomoć u teškim osobnim i obiteljskim situacijama te se organizira savjetovanje bračnih partnera. Tijekom 2015. godine odrađeno je ukupno 1.640 savjetovališnih tretmana za 495 klijenta, odnosno 250 obitelji. U sklopu savjetovališta djeluje i skupina potpore ovisnicima o kockanju. Savjetovanje je za sve korisnike besplatno.

 

 1. VUKOMEREC – U zagrebačkom naselju Vukomerec tijekom 2015. osigurali smo besplatan smještaj za 121 roditelja teško bolesne djece, ostvareno je 1.259 noćenja, a za korisnike su pripremljena 1.153 obroka.

 

 1. POMOĆ U KUĆI – Karitativnom skrbi za starije, nemoćne i bolesne osobe u njihovoj kući obuhvaćeno je 139 korisnika, a tijekom godine obavljeno je 2.406 izlazaka na teren u sklopu kojih je odrađeno 6.896 sati.

 

 1. KUĆA KALJE – organiziranim provođenjem slobodnog vremena, duhovnim i edukativnim sadržajima tijekom 2015. godine bile su obuhvaćene 542 osobe (korisnici smješteni u Caritasovim kućama, volonteri župnih caritasa, obitelji slabijeg imovinskog stanja, osobe starije životne dobi).

 

 1. STAMBENO ZBRINJAVANJE – Caritas Zagrebačke nadbiskupije tijekom 2015. godine u svojim je kućama i stanovima osigurao krov nad glavom za 48 osoba.

 

 1. PRUŽANJE FINANCIJSKE I MATERIJALNE POMOĆI – Tijekom 2015. godine Caritas je podijelio financijsku i materijalnu pomoć ukupne vrijednosti 9.131.743,15 kuna.

 

 1. 1. FINANCIJSKA POMOĆ – Tijekom 2015. godine pružena je financijska pomoć u ukupnom iznosu od 3.303.519,47 kuna.

Navedena pomoć ostvarena je: izravnom novčanom pomoći socijalno ugroženim obiteljima, pomoći u nabavi školskih udžbenika i pribora, pomoći u nabavi medicinskih pomagala i lijekova, osiguranjem stanovanja i prehrane tijekom liječenja, pomoći u nabavi drva za ogrjev, policama osiguranja života korisnika u Caritasovim kućama koji nakon punoljetnosti moraju napustiti smještaj, poboljšanjem kvalitete života korisnika smještaja te novčanom pomoći stradalima od poplava.

 

 1. 2. MATERIJALNA POMOĆ – Tijekom 2015. godine pružena je pomoć u naravi obiteljima, pojedincima, štićenicima u Caritasovim kućama, župnim caritasima, srodnim ustanovama i udrugama u protuvrijednosti od 5.828.223,68 kuna.

Navedeno je ostvareno u sljedećim oblicima:

– Socijalna samoposluga – u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Caritas je preko tog projekta podijelio 4.744 paketa prehrambenih i drugih proizvoda, oko 30 tona kruha i peciva, 12 tona jabuka i 3,5 tone mandarina ukupne vrijednosti 2.632.261,00 kn. Od otvorenja socijalne samoposluge, 17. prosinca 2009. godine do 31. prosinca 2015. godine, preko ovog projekta podijeljeno je humanitarne pomoći ukupne vrijednosti 13.649.176,00 kn. Glavninu prehrambenih i higijenskih proizvoda koji se dijele putem ovog projekta Caritas osigurava donacijama pravnih i fizičkih osoba od kojih posebno ističemo Lidl, Spar, Dukat i Viveru.

– Podjela odjeće i obuće – ovaj oblik pomoći tijekom protekle godine primilo je 918 obitelji slabijeg imovinskog stanja.

– Pomoć u opremi za novorođeno dijete – tijekom 2015. godine kroz projekt Korak za život pomoć u hrani, odjeći, obući i drugoj opremi primile su 154 obitelji s novorođenim djetetom.

– Posudba bolesničkih kreveta i ortopedskih pomagala – tijekom 2015. godine posudbom 118 bolesničkih kreveta, 15 invalidskih kolica, 5 princeza, 16 hodalica, 6 pari štaka, te drugim ortopedskim pomagalima i pelenama za odrasle pružena je pomoć za 160 obitelji koje kod kuće njeguju bolesnog člana obitelji.

 

 1. 3. OSTALE AKTIVNOSTI – U skrbi i pomoći potrebitima Caritas je tijekom 2015. godine proveo i niz drugih aktivnosti pomoći pojedincima i obiteljima:

– U inicijativu Dobro se dobrim vraća do sada se uključilo više od 90 zagrebačkih poduzetnika, obrtnika, ugostitelja i drugih pravnih osoba. Tijekom 2015. godine njih 41 darovalo je preko Caritasa 2.014 besplatnih usluga ukupne vrijednosti 103.431,00 kunu za 176 socijalno ugroženih obitelji.

– Sredstvima iz donacija Caritasovih dobročinitelja, početkom školske godine, prigodom Susreta solidarnosti, 90 djece iz siromašnih obitelji pomoglo se kupnjom školskih torbi i pribora.

– U karitativnoj prodaji lampiona prigodom blagdana Svih svetih u akciji Kad činiš dobro čini dvostruko dobro sudjelovale su 42 župe za čije potrebe je prikupljeno 80.000,00 kn, dok je za mlade koji nakon punoljetnosti napuštaju caritasove domove, prodajom lampiona na štandovima Caritasa prikupljeno 53.460,00 kn. Putem uplatnica u Glasu koncila za tu akciju prikupljeno je 143.644,00 kn. Sredstvima prikupljenima u toj akciji tijekom proteklih godina osigurali smo police životnog osiguranja u protuvrijednosti 6.000 eura za dvadeset dvoje mladih, ukupne vrijednosti oko milijun kuna odnosno 132.000,00 eura, koje će im biti isplaćivane u obliku mjesečne rente tijekom dviju godina nakon izlasku iz doma kao pomoć u osamostaljivanju.

– Inicijativom Dobro srce za topli dom tijekom 2015. godine u suradnji sa 42 župe za 141 obitelj osigurana su po 3 m3 drva za ogrjev.

– Podjela jabuka i mandarina – tijekom 2015. godine Caritas se, kao primatelj proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju, uključio u provedbu mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina. Tako je putem vlastitih aktivnosti te u suradnji sa šezdeset župa i župnih caritasa, kao i posredovanjem drugih crkvenih institucija i ustanova podijeljeno 187.498 kg jabuka te 38.695 kg mandarina.

 

 1. VOLONTERI – Tijekom 2015. godine u aktivnostima nadbiskupijskog Caritasa sudjelovalo je 190 volontera koji su korisnicima Caritasa darovali 14.928 volonterskih sati čija se ekonomska vrijednost procjenjuje na 447.840,00 kn.

Od toga su korisnici smješteni u Caritasovoj kući za beskućnike u Rakitju, u sklopu društveno-korisnog rada, odradili 1.573 volonterska sata.

Od ukupnog broja volontera 167 ih je bilo državljana Republike Hrvatske, 23 su bili stranci, dok je prema spolu uključenih volontera bilo 150 žena a 40 muškaraca.

 

 1. ŽUPNI CARITASI – Na dan 31. prosinca 2015. godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji bilo je 148 odbora župnih caritasa odobrenih od Nadbiskupskog duhovnog stola u kojima je aktivno 1.030 volontera koji na različite načine pomažu 4.320 socijalno ugroženih obitelji na području svojih župa u Nadbiskupiji.

Tijekom 2015. godine osnovano je 27 novih župnih caritasa, za volontere su organizirane duhovne vježbe, stručno osposobljavanje, a obavljena su 32 terenska posjeta.

 

 1. STRUČNI I DUHOVNI RAST ZAPOSLENIKA, KORISNIKA I VOLONTERA – S ciljem podizanja kvalitete rada i zadovoljstva korisnika Caritas Zagrebačke nadbiskupije, uz trajno pružanja različitih oblika pomoći, ulaže istodobno u stručni i duhovni rast zaposlenika, korisnika i volontera.

Tijekom 2015. godine zaposlenici Caritasa Zagrebačke nadbiskupije sudjelovali su na 78 nacionalnih i međunarodnih stručnih skupova, konferencija, okruglih stolova, tribina, simpozija, edukacija i supervizija organiziranih na različite teme vezane za socijalni i karitativni rad. Od toga su na 20 skupova aktivno sudjelovali držeći izlaganja, predavanja ili prezentacije.

U mjesecu lipnju Caritas je bio domaćin i suorganizator međunarodne konferencije voditelja dječjih domova na temu: »Začarani krug ovisnosti o sustavu socijalne skrbi«, na kojoj su sudjelovali predavači iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Češke, Mađarske i Poljske.

Osim toga zaposlenici su sudjelovali na korizmenoj i adventskoj duhovnoj obnovi koje zagrebački Caritas organizira svake godine kako bi im omogućio odmak od svakodnevnih izazova te pružio duhovnu okrjepu i osvježenje. Za voditelje Caritasovih službi, kuća i projekata organizirana je pak posebna trodnevna duhovna obnova.

U brizi za Caritasove korisnike, osim stalnog pružanja stručne i materijalne pomoći, Caritas je organizirao i duhovne obnove za žrtve obiteljskog nasilja, beskućnike, brojne obitelji, starije i nemoćne osobe te osobe s invaliditetom, dok je za volontere župnih caritasa organizirao stručnu edukaciju i duhovne vježbe.

 

 

 1. Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa

 

 

Zagreb, ožujak 2016. godine