Izreke sv. Terezije od Isusa (Avilske)

Među spisima sv. Terezije Avilske pronađeni su i kraći spisi koje se prema tradiciji nazivaju opomene u obliku pobudnih izreka. Evo neke od njih za vašu duhovnu korist:

– Kao što neobrađeno polje, i kad je zemlja dobra, rodi samo korovom i dračem, isto tako i ljudsko srce.
– Ne ogovaraj: redovnike, svećenike i pustinjake!
– Ako si u društvu, ne govori mnogo!
– U svim svojim poslovima budi tih i skroman!
– Ne budi svojevoljan i tvrdoglav, osobito u nevažnim stvarima!
– Sa svakim budi jednako ljubazan!
– Ne izruguj se ničemu!
– Kada je potrebno da nekoga kazniš, kazni ponizno, skromno, imajući na pameti svoje vlastite pogreške.
– Prilagođuj se svojoj okolini: budi veseo s radosnima, žalostan sa žalosnima!
– Prije nego govoriš usrdno se pomoli Bogu!
– Ne opravdavaj se bez vrlo važnog razloga!
– Ne govori o tome što bi ti moglo služiti na čast, npr. o svome znanju, svojoj kreposti, o svom plemenitom radu itd. Ako je pak korisno ili potrebno, tada treba o tome govoriti ponizno i skromno, jer to su darovi Božji.
– Iskaži svoje mišljenje jednostavno i skromno. Ništa odviše ne uzdiži, ništa odviše ne pokudi.
– Dodaj svojim razgovorima uvijek nešto duhovnoga, izbjeći ćeš tada brbljanje i ogovaranje.
– Ne jamči ni za što, a da se prije temeljito ne raspitaš kako stvar stoji.
– Ne miješaj se u tuđe poslove, nego zadrži svoje mišljenje za sebe, ako protivno ne iziskuje potreba ili ljubav prema bližnjemu.
– Slušaj ponizno ako se govori o duhovnim stvarima i upamti ono što ti može koristiti!
– Otkrij ispovjedniku i duhovnom vođi sve napasti, pogreške i zle sklonosti jer će ti on savjetovati koje zapreka moraš odstraniti i koja sredstva upotrijebiti.
– Mnogo ćeš napredovati u kreposti ako sve činiš tako kao da pred sobom vidiš Boga.
– Ne slušaj ogovaranje drugih, a ti sam nemoj nikoga ogovarati; zlo govori jedino o sebi. Znak je da napreduješ kada se veseliš ako te tko ukori.
–  Sva svoja djela prikaži na veću čast i slavu Božju.
– Ne predaj se neumjerenom smijehu. Tvoje veselje neka bude ponizno, skromno i ljubazno.
– Vazda pomišljaj da si sluga/sluškinja svima i u svima gledaj Krista, našega Gospodina, pa ćeš ga tako štovati i častiti.
– Postići ćeš savršenost ako često i pomno ispituješ savjest. Pogreške koje si našao popravi milošću Božjom.
– Ne brini se za pogreške bližnjega, nego se ugledaj u njegove kreposti i sjeti se svojih mana.
– Njeguj u sebi veliku ljubav prema svakom trpljenju za ljubav Kristovu!
– Svaki dan prikaži sebe pedeset puta Bogu s velikim žarom i čežnjom za njim.
– Čuvaj u svom srcu nadahnuća Božja i provedi u djelo dobre odluke, što si ih stvorio u razmatranju.
– Koliko god uzmogneš kloni se čudaštva, jer je to veliko zlo za redovničku obitelj.
– U svemu stvorenom gledaj Providnost Božju i mudrost i hvali ga u svemu.
– Otkini srce od svih stvari pa traži i naći ćeš Boga.
– Ne gradi se pobožnim izvana, a jednako ne pokaži ni svoje nehajnosti.
– Svoju pobožnost ne otkrij nikome bez potrebe. «Moja je tajna samo za mene», običavahu govoriti sv. Franjo i sv. Bernard.

– Ne tuži se na slabu hranu, nego se uvijek sjeti žuči i octa koje su nudili našem Gospodinu.
– Sjeti se nebeske gozbe, tamo nam se daje Bog za hranu – a gosti ove nebeske gozbe su anđeli i sveci Božji. Za ovom gozbom čezni svim srcem.
– Prije svakog se važnijeg posla pomoli.
– Ne čini, čega bi se stidio pred ljudima.
– Ne uspoređuj se s drugima, jer to može biti uzrokom velikih neprijateljstava i mržnje.
– Primi ponizno svaki ukor i moli Boga za osobu koja te kori.
– Ne govori o stvarima koje se tebe ne tiču, niti se o njima raspitivaj.
– U svemu se ponizi i mrtvi do smrti!
– Duša će ti se brzo usavršiti u ljubavi Božjoj ako često probudiš čin ljubavi. Ovo jednako vrijedi za sve ostale kreposti.
– Sva svoja djela prikaži nebeskom Ocu po zaslugama Isusa Krista.
– Prema svakom budi blag, a prema sebi – strog!
– Na blagdan svetaca razmišljaj o njihovim krepostima i moli da ih Bog i tebi dade.
– Svaku večer ispitaj pomno svoju savjest.
– Ako si poglavar, čuvaj se da ne kazniš u srdžbi, jer će kazna samo onda koristiti kada je podijeliš u potpunom miru.
– Vježbaj se u strahu Božjem, jer ovaj ponizuje i skruši srce.
– Promisli kako se brzo mijenjaju ljudi i bit će ti lako da se pouzdaš samo u Boga koji ostaje uvijek isti.
– Posavjetuj se o stvarima svoje duše samo s učenim i razboritim ispovjednikom i slušaj ga u svemu.
– Kadgod ideš k stolu Gospodnjem, moli ga za jednu osobitu milost radi neizmjernog milosrđa kojim dolazi u tvoje bijedno srce.
– Iako već imaš mnogo zaštitnika među svecima Božjim, ipak trebaš prema sv. Josipu gajiti osobitu pobožnost, jer je njegov zagovor kod Boga vrlo moćan.
– Ne propusti nipošto svoje molitve i pokornička djela i kad te muče nutarnji nemir i žalost, jer je đavao i samo radi toga uznemiruje. Podvostruči tada svoju revnost i Bog će ti doskora pomoći!
– Duševni mir uživat ćeš samo onda ako ti bude jedina želja da gledaš Boga, jedini strah da ga ne izgubiš, jedina žalost da ga još ne uživaš i jedino veselje sve što te k njemu vodi.