Izjava za javnost sudionika 53. TPT-A

Jednostranost u pristupu zdravstvenom odgoju stvorila atmosferu isključivosti i netrpeljivosti u društvu

 Na početku završnoga dana 53. teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu, na kojemu su se okupili biskupi, svećenici, redovnici i redovnice iz cijele Crkve u Hrvata, upućena je izjava za javnost koju prenosimo u cijelosti:

Sudionici 53. teološko-pastoralnog tjedna Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u duhu Izjave Hrvatske biskupske konferencije s izvanrednoga plenarnog zasjedanja u Zagrebu, 21. siječnja 2013., i zajedno s biskupima pozivaju na dijalog s političkim vlastima o važnim pitanjima od zajedničkog interesa, a osobito o pitanjima zdravstvenog odgoja; na obustavu komunikacijskog nasilja usmjerenog protiv Crkve i njezinih pastira; na poštivanje cjelovitoga gledanja na čovjeka kao ljudsku osobu; na cjelovito poštivanje vrednota spolnosti, braka i obitelji.

Sudionici Tjedna jednodušno pozivaju mjerodavne javne institucije, odgovorne za izradu i uvođenje zdravstvenoga odgoja u škole: da konačno pokažu spremnost za dijalog i u duhu zdrave demokracije samokritički preispitaju svoje dosadašnje odluke o izradi i uvođenju zdravstvenoga odgoja u škole; da u smislu i slovu ustavom zajamčenog prava i slobode roditelja na samostalno odlučivanje o odgoju djece pokažu spremnost za dijalog i suradnju s roditeljima u pitanjima zdravstvenoga odgoja, a posebno u pitanjima spolnoga odgoja i tako pokažu da poštuju ustavne odredbe; da u duhu i slovu ustavom zajamčene dužnosti roditelja da osiguraju pravo djetetu na potpun i cjelovit razvoj njegove osobnosti pozovu roditelje na suradnju s mjerodavnim institucijama i tako im omoguće prostor suodgovornog odlučivanja u vršenju njihove roditeljske dužnosti; da u duhu iskrene suradnje sa svim zainteresiranim subjektima omoguće cjelovitije ostvarivanje zajedničkoga dobra svih državljana Republike Hrvatske.

Na temelju toga sudionici Tjedna jednodušno izjavljuju: da je u procesu uvođenja zdravstvenog odgoja u hrvatske škole došlo do grube povrede demokratske procedure koja nije bila nadahnuta autentičnim ljudskim vrijednostima, nego je podlegla napastima jednostranog političkog diktata; da je u tom procesu došlo do kršenja ustavom zajamčenih prava i sloboda roditelja i djece; da je jednostranost u pristupu zdravstvenom odgoju stvorila nepodnošljivu atmosferu isključivosti i netrpeljivosti u hrvatskom društvu koja šteti svima, a osobito normalnom funkcioniranju odgojno-obrazovnog sustava u cjelini.

Sudionici Tjedna smatraju da se u takvoj atmosferi zlonamjerno i tendenciozno potencira sukob Crkve i države, a zapravo se radi o neprihvatljivom sužavanju zajedničkoga dobra i pravednosti države na jednu ograničenu politiku koja sebe poistovjećuje s državom naprosto, a što je apsolutno neprihvatljivo.

Sudionici Tjedna se nadaju da će u najkraćem mogućem vremenu prevladati politički razum koji će stvoriti uvjete za uspostavu i poduzimanje željenoga dijaloga, suradnje i otvorenosti na planu definiranja novoga kurikuluma zdravstvenoga odgoja koji treba proći kroz sve nužne demokratske i transparentne faze izrade i uvođenja, poštujući pritom ustavom zajamčena prava i slobode roditelja i njihove djece. (ika / gk)