Izborna skupština Udruge vinogradara, vinara i podrumara Vinski Vrh

Udruga vinogradara, vinara i podrumara ”Vinski Vrh” u subotu je u Vatrogasnom domu u Tugonici, održala redovu izbornu godišnju skupštinu. Iz izvješća o radu u prošloj godini valja izdvojiti organizaciju vinarijade, odnosno ocjenjivanje vina u ožujku, zatim organizaciju Vincekovog, a 15. lipnja uz Vidovo proslavljen je i dan Udruge. Članovi, kojih je trenutno 78, istaknuli su se i akcijama uređivanja putova i okoliša oko kapelice na Viskom Vrhu. U ovoj godini u planu je još Martinje, kao i kušanje vina, koje se planira 19. studenog. I u planu rada za 2017. godinu je obilježavanje Vincekovog i Vidovog, zatim organizacija prezentacija i predavanja, vinarijade, izleta i obilježavanje Martinja. U izbornom dijelu skupštine za predsjednika je ponovno izabran Zdravko Horvatić, dopredsjednik je Mirko Osrečak, a novi tajnik Neven Tuđa. Za blagajnika je izabran Dragutin Šimunec. Uz spomenutu četvorku u Upravni odbor izabrana je i Sanja Ciković. U Nadzorni odbor izabrani su Josip Šimunec, Zvonko Habazin i Stjepan Maršić, a u stegovnu komisiju dr. Ivan Šantek, Ivan Rizman i Franjo Mahmet. Skupštinu su pozdravili načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički i predsjednik VZO Marija Bistrica i DVD-a Tugonica-Podgrađe Stjepan Skuliber, kao i članovi Udruge vinogradara Trsek, Konjščina i Hraščina.