Izborna skupština KUD-a „Ljudevit Gaj“ Mače

U subotu, 1. ožujka održana je Izborna skupština KUD-a „Ljudevit Gaj“ Mače na kojoj je izabrano novo vodstvo KUD-a na razdoblje od četiri godine. Na samom početku Skupštine, sada bivša predsjednica Renata Sedak pozdravila je sve nazočne i zamolila za minutu šutnje za sve preminule članove Društva. Podnijela je izvještaj o radu KUD-a kroz proteklo razdoblje. KUD „Lj.Gaj“ djeluje kroz pet sekcija i prošle je godine ostvario mnogobrojne nastupe u županiji i izvan nje. Održana je Tamburaška noć,  kao i tradicionalni Božićni koncert, a obnovili su se i pojedini dijelovi obuće za nastupe. Na Božićnom koncertu KUD je ugostio goste iz KUD-a „San Marino“ iz Lopara na otoku Rabu kod kojih su mačanski folkloraši gostovali u rujnu prošle godine. Kupljen je instrument za potrebe sviranja, a voditelji su pohađali stručne seminare. Financijski izvještaj podnijela je Valentina Glojnarić, a izvještaj intendanta Petar Spevec.
Renata Sedak podnijela je i plan rada KUD-a za 2014. godinu u kojoj Društvo i dalje planira redovito održavati probe, nastupati na smotrama i drugim manifestacijama te educirati voditelje. Ukoliko će biti potrebe, nabavljat će se i dijelovi narodnih nošnji, obuće ili instrumenata. Financijski plan pročitala je Valentina Glojnarić. Sve izvještaje i planove Skupština je prihvatila. Nakon kraja mandata ovog Izvršnog odbora s Renatom Sedak kao predsjednicom, izabrani su novi članovi Izvršnog odbora i predsjednica Valentina Benčić. Za dopredsjednika izabran je Mladen Perduh. Skupština je jednoglasno prihvatila novi sastav Izvršnog odbora. Na samom kraju, nova predsjednica obratila se članovima Skupštine i zahvalila bivšem Izvršnom odboru na ukazanom povjerenju. Rekla je da će zajedno s novoizabranim Izvršnim odborom raditi na očuvanju tradicije i običaja, funkcioniranju svih sekcija KUD-a te na što boljem promoviranju Društva u županiji i šire. (Romana Sedak)