Izborna skupština DVD-a Zlatar Bistrica

Draženu Mikulcu još jedan mandat
U subotu 2. ožujka održana je redovna izborna skupština DVD-a Zlatar Bistrica. DVD Zlatar Bistrica trenutno broji 20-ero djece od 6-12 godina, 22 člana vatrogasne mladeži te 76 temeljnih članova. U 2012. godini zabilježeno je 19 vatrogasnih intervencija, 1 osiguranje spaljivanja korova, 5 ispumpavanja bunara i 5 prijevoza vode za piće. Pored toga radilo se na osposobljavanju članstva, vježbalo se sa mladeži, koja je nastupala i na natjecanjima, organiziran je Dan otvorenih vrata, a tu su i brojne druge aktivnosti, poput sudjelovanja na vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici. Skupština je bila izborna, pa su nakon prihvaćanja izvješća o radu društva za prošlu godinu i planova za ovu odabrani dužnosnici društva. Većih promjena nije bilo. Predsjednik je ponovno Dražen Mikulec, a u Upravni odbor pored njega odabrani su Josip Andrec, Tinček Balić, Željko Andrec, Zdravko Crnički, Ivan Bartolek, Zdenko Crnički, Radovan Mikulec, Željko Mazan, Dario Piščak i Davorin Šumak. U Nadzorni odbor izabrani su Božidar Mazan za predsjednika te Stjepan Levkuš i Vlado Mikulec za članove. Za izaslanika u Skupštini VZ KZŽ izabran je Dražen Mikulec, a za njegovog zamjenika Josip Andrec.

Dodijeljena vatrogasna priznanja
Skupština je imala i svečani dio u kojem su dodijeljena vatrogasna priznanja. Tako su srebrnu vatrogasnu plamenicu dobili Željko Mazan, Željko Andrec, Dražen Mikulec, Josip Andrec, Ivan Bartolek, Zdravko Crnički, Tinček Balić i Radovan Mikulec. Brončanu vatrogasnu medalju dobili su Filip Andrec, Tadej Dukarić, Donimik Lugarić, Miljenko Skočak i Darko Crnički. Podijeljeni su u kipići za najaktivnije vatrogasce u 2012.god. a to su Davorin Šumak, Željko Andrec, Dražen Mikulec, Josip Andrec, Ivan Bartolek, Zdravko Crnički, Tinček Balić, Radovan Mikulec, Tomislav Jantolek i Dario Piščak.Zahvalnice za potporu DVD-u Zlatar Bistrica dodijeljene su načelniku Općine Zlatar Bistrica Žarku Miholiću, ravnateljici OŠ Zlatar Bistrica Boženi Slunjski, ''Pizzeriji Vertigo'' i Pekarni ''DE-JO'', Zlatar Bistrica. Također dodijeljene su zahvalnice društvima i zajednicama koji su pripomogli u akciji koju je pokrenuo prošle godine DVD Zlatar Bistrica, za kupnju proteze za počasnog predsjednika Vladimira Lugarića.