Izborna skupština DVD-a Tugonica – Podgrađe

Na Uskrsni ponedjeljak je održana redovna izborno-izvještajna Skupštine DVD-a Tugonica-Podgrađe, koje djeluje u sklopu Vatrogasne zajednice Općine Marija Bistrica. Prihvaćena su izvješća za 2020. godinu, te planovi za 2022. godinu. Iako je prošla godina bila obilježena pandemijom pa su neke redovne aktivnosti otkazane, posla za vatrogasce ovog društva je bilo. Zabilježene su 2 tehničke intervencije i sudjelovanje u velikoj intervenciji na požaru u Svetištu MBB-e. Iako nije bilo natjecanja, muška i ženska mladež koja je izborila nastup na državnom natjecanju je prema mogućnostima trenirala, a mentor Jurica Skuliber oformio je i ekipu seniora A. Također mladež je bila i u vatrogasnom kampu u Fažani. U nešto kraćem obliku, ali ipak je odrađena i dislokacija u Zatonu, na samom početku godine nabavljeno je navalno vozilo marke ”Iveco”, a u vrijeme prvog vala pandemije vršena su dežurstva u mjestu djelovanja. Većina tradicionalnih događanja u kojima sudjeluju vatrogasci DVD-a Tugonica-Podgrađe u Svetištu MBB-e je otkazana, no ipak je održano Vatrogasno hodočašće, na kojem je bila nekolicina članova, neki i u samoj organizaciji, te put svjetla na Vinski Vrh pred blagdan MBB-e. Bilo je i nekoliko dežurstava u Svetištu. U ovom trenutku društvo broji 118 članova, od čega je 17 operativnih, 20 pripadnika mladeži i 9 pripadnika djece od 6 do 12 godina. U izbornom djelu nije bilo većih promjena. Za predsjednika i zapovjednika ponovno su izabrani Stjepan Skuliber i Josip Bosak. Prema novom Statutu, skupština je odabrala i članove Upravnog i Nadzornog odbora i Zapovjedništva, te predstavnike u Vatrogasnoj zajednici Općine Marija Bistrica, dok će ostale dužnosnike odabrati na svojoj 1. sjednici Upravni odbor. Skupština je održana primjereno epidemiološkim mjerama, a od gostiju su bili samo načelnik Marije Bistrice Josip Milički i zapovjednik VZO Marija Bistrica Velimir Babić. Inače, DVD Tugonica – Podgrađe ove godine slavi 75. obljetnicu, a način i vrijeme obilježavanja ovisiti će o epidemiološkim prilikama.