Izbori za Vijeća mjesnih odbora u Općini Marija Bistrica donijeli uspjeh HDZ-u

U nedjelju 22. lipnja u Općini Marija Bistrica održani su izbori za Vijeća mjesnih odbora. Na 10 biračkih mjesta biralo se po 5 članova Vijeća 10 mjesnih odbora. U tri naselja kandidirana je bilo samo lista HDZ-a, pa je već izlaskom prvog birača sve bilo jasno. U Globočecu su tako novi članovi Vijeća mjesnog odbora Ignac Babić, Damir Kovačić, Ivan Kožić Danijel Prugovečki i Juraj Sambol, u Podgrađu Stjepan Gorički, Dražen Pezić, Ljiljana Pezić, Anđelko Kosalec i Franjo Tomorad, a u Sušobregu Bistričkom Mladen Janečić, Ksenija Semper, Davor Kuljak, Snježana Gregorić i Stjepan Japec. HDZ je svih 5 mandata dobio i u Humu Bistričkom, iako je tamo bila istaknuta i lista HSS-a. Novi članovi Mjesnog odbora u Humu tako su Nikola Meštrović, Stjepan Kušić, Nikola Šimunec, Miroslav Štagar i Josip Kuzman. U Mariji Bistrici, Podgorju Bistričkom, Polanici Bistričkoj i Tugonici HDZ je osvojio po 4 mandata, a HSS po jedan. Tako će u Mariji Bistrici HDZ-ovi članovi MO biti Mario Tomorad, Zlatko Ivak, Josip Vrtarić i Ivica Kruhak, a HSS-ov Robert Ivak, u Podgorju Bistričkom Stjepan Kruhak, Ivan Vedrina, Josip Petric i Vlado Babić (HDZ) i Stjepan Čukman (HSS), u Poljanici Bistričkoj Željko Pugar, Ivan Gorički, Zdravko Jantolek i Krunoslav Žabec (HDZ), a Damir Kaić (HSS), te u Tugonici Željko Novak, Mladen Miketić, David Lacković i Mirko Klemar (HDZ) i Mira Bajs (HSS). U dva su naselja bile kandidirane po tri liste. U Lazu u vijeće Mjesnog odbora izabrani su Anton Pucko i Mirela Mikuš iz HDZ-a, Stjepan Kušt i Zinaida Kirin iz Hrvatskih laburista – stranke rada i Stjepan Gabud iz HSS-a.  U Selnici po dva mandata osvojile su liste Hrvatskih laburista-stranke rada, odnosno Željko Kamenar i Kristina Meštrović i HSS-a, Jurica Mitrečić i Josip Hanžek, a jedan HDZ, Josip Klapač. Zanimljivo je da stranke koje su do prošle godine bile u koalicijskoj vlasti u Općini Marija Bistrica, SDP, HNS i HSU nisu istaknule niti jednog kandidata na ovim izborima. Inače odaziv na ove izbore bio je vrlo skroman. Najveći je bio u Sušobregu, gdje je glasalo 16 birača, odnosno  24,24%, no to je naselje sa najmanjim brojem upisanih birača, samo 66. Najmanji odaziv je bio u Globočecu, gdje su glasovala 24 birača odnosno  5,57%  i u Podgorju Bistričkom, 44 birača, odnosno 5,91%. U Mariji Bistrici izašao je 81 birač (8,94 %), u Humu Bistričkom 39 (9,73 %), u Lazu 111 (13,29 %),u Poljanici Bistričkoj 33 (10,71 %), u Selnici 84, (15,94 %), u Tugonici 38 (7,51 %) i u Podgrađu 34 birača, odnosno  12,19 %. Ukupno HDZ je osvojio 39 mandata HSS 7, a Hrvatski laburisti-stranka rada 4 mandata.

donosimo i kopletne rezultate

I Z B O R
ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
MARIJA BISTRICA

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da mjesni odbor Marija Bistrica ima ukupno  906  birača i da je glasovao 81 birač, odnosno  8,94% od čega je bilo 75 važećih listića, a nevažećih je bilo 6 listića.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: MARIO TOMORAD
                                58 glasova ili 77,33%

2.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

Nositelj liste: ROBERT IVAK
                                17 glasova ili 22,67%

III. Liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Vijeću mjesnog odbora Marija Bistrice su:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: MARIO TOMORAD
                                58 glasova ili 77,33%
2.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

Nositelj liste: ROBERT IVAK
                                17 glasova ili 22,67%        

IV. Utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Vijeću mjesnog obora Marija Bistrica:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

     Nositelj liste:  MARIO TOMORAD
dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:
    1.Mario Tomorad, Marija Bistrica, Lj. Gaja 1
    2.Zlatko Ivak, Marija Bistrica, Kolodvorska 80
    3.Josip Vrtarić, Marija Bistrica, Zagrebačka 40
    4.Ivica Kruhak, Marija Bistrica, Kralja Tomislava 53
    
    

       2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

Nositelj liste: ROBERT IVAK
dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

    1.Robert Ivak, Marija Bistrica, Kolodvorska 102 b
    
                            
         I Z B O R
ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
HUM BISTRIČKI

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da mjesni odbor Hum Bistrički ima ukupno  401  birača i da je glasovalo 39 birača, odnosno  9,73% od čega je bilo 39  važećih listića, dok nevažećih listića nije bilo.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

3.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: NIKOLA MEŠTROVIĆ
                                34 glasova ili 87,18 %

4.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

             Nositelj liste: JOSIP BELJAK                                                        5 glasova ili 12,82%

III. Lista koja sudjeluje u diobi mjesta u Vijeću mjesnog odbora Hum Bistrički jest:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: NIKOLA MEŠTROVIĆ
                                34 glasova ili 87,18 %

IV. Utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Vijeću mjesnog obora Hum Bistrički:

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: NIKOLA MEŠTROVIĆ
dobila je 5 mjesta pa su s te liste izabrani:

1.    NIKOLA MEŠTROVIĆ, Marija Bistrica, Hum Bistrički 69 c  
2.    STJEPAN KUŠIĆ, Marija  Bistrica, Hum Bistrički 145a
3.    NIKOLA ŠIMUNEC, Marija Bistrica, Hum Bistrički 9
4.    MIROSLAV ŠTAGAR, Marija Bistrica, Hum Bistrički 78
5.   JOSIP KUZMAN, Marija Bistrica, Hum Bistrički 109

I Z B O R
ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
PODGORJE BISTRIČKO

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da mjesni odbor Podgorje Bistričko  ima ukupno  744  birača i da je glasovalo 44 birača, odnosno  5,91%,  od čega je bilo 42  važećih listića, a nevažećih je bilo 2 listića.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1.  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: STJEPAN KRUHAK
                                32 glasova ili 76,19%

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

            Nositelj liste: STJEPAN ČUKMAN                                                        10 glasova ili 23,81%

III. Liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Vijeću mjesnog odbora Podgorje Bistričko  su:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: STJEPAN KRUHAK
                                32 glasova ili 76,19%

2.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

            Nositelj liste: STJEPAN ČUKMAN                                                        10 glasova ili 23,81%

IV. Utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Vijeću mjesnog odbora Podgorje Bistričko:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: STJEPAN KRUHAK
dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. STJEPAN KRUHAK, Marija Bistrica, Podgorje Bistričko 200
2. IVAN VEDRINA, Marija  Bistrica, Podgorje Bistričko 103 b
3. JOSIP PETRIC, Marija Bistrica, Podgorje Bistričko 319
4.  VLADO BABIĆ, Marija Bistrica, Podgorje Bistričko 340
    
    

2.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

              Nositelj liste: STJEPAN ČUKMAN                        dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

    1. STJEPAN ČUKMAN, Marija Bistrica, Podgorje Bistričko 256
    

I Z B O R
ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
LAZ BISTRIČKI

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da mjesni odbor Laz Bistrički ima ukupno  835 birača i da je glasovalo 111 birača, odnosno  13,29% od čega je bilo 109  važećih listića, a nevažećih je bilo 2 listića.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1.  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

             Nositelj liste: ANTON PUCKO
                            44 glasova ili 40,37%

2. HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA

Nositelj liste: STJEPAN KUŠT
                            35 glasova ili 32,11%

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

Nositelj liste: STJEPAN GABUD    
                            30 glasova ili 27,52%

III. Liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Vijeću mjesnog odbora Laz Bistrički su:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

             Nositelj liste: ANTON PUCKO
                            44 glasova ili 40,37%

2.    HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA

Nositelj liste: STJEPAN KUŠT
                            35 glasova ili 32,11%

3.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

Nositelj liste: STJEPAN GABUD    
                            30 glasova ili 27,52%

IV. Utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Vijeću mjesnog obora Laz Bistrički:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

             Nositelj liste: ANTON PUCKO
dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

    1. Anton Pucko, Marija Bistrica, Laz Bistrički 238
    2. Mirela Mikuš, Marija Bistrica, Laz Bistrički 121
    
    

2.    HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA

Nositelj liste: STJEPAN KUŠT
    dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

    1.Stjepan Kušt, Marija Bistrica, Laz Bistrički 71
    2. Zinaida Kirin, Marija Bistrica, Laz Stubički 2a
    
                            
         
3.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

Nositelj liste: STJEPAN GABUD    
    dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

    1. Stjepan Gabud, Marija Bistrica, Laz Bistrički 34

I Z B O R
ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
GLOBOČEC

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da mjesni odbor Globočec ima ukupno  431  birača i da je glasovalo 24 birača, odnosno  5,57% od čega je bilo 22  važećih listića, a nevažećih je bilo 2 listića.

II. Kandidacijska lista je dobila sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: IGNAC BABIĆ                                                        22 glasova ili 100,00%

III. Liste koja je dobila mjesta u Vijeću mjesnog odbora Globočec jest:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: IGNAC BABIĆ                                                        22 glasova ili 100,00%

IV. Utvrđuje se da je lista dobila sljedeći broj mjesta u Vijeću mjesnog obora Globočec:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

             Nositelj liste: IGNAC BABIĆ
dobila je 5 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. IGNAC BABIĆ, Marija Bistrica, Globočec 47
2. DAMIR KOVAČIĆ, Marija Bistrica, Globočec 32
3. IVAN KOŽIĆ, Marija Bistrica, Globočec 145
4. DANIJEL PRUGOVEČKI, Marija Bistrica, Globočec 242
5.    JURAJ SAMBOL, Marija Bistrica, Globočec 188

I Z B O R
ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
    POLJANICA BISTRIČKA

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da mjesni odbor Poljanica Bistrička ima ukupno  308  birača i da je glasovalo 33 birača, odnosno  10,71% od čega su bila 33  važeća listića, dok nevažećih listića nije bilo.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

             Nositelj liste: ŽELJKO PUGAR
                            23 glasova ili 69,70%

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

            Nositelj liste: DAMIR KAIĆ                                                            10 glasova ili 30,30%

III. Liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Vijeću mjesnog odbora Poljanica Bistrička su:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

             Nositelj liste: ŽELJKO PUGAR
                            23 glasova ili 69,70%

      2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

            Nositelj liste: DAMIR KAIĆ                                                            10 glasova ili 30,30%

IV. Utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Vijeću mjesnog obora Poljanica Bistrička:

1.  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

             Nositelj liste: ŽELJKO PUGAR
dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. ŽELJKO PUGAR, Marija Bistrica, Poljanica B. 82
2. IVAN GORIČKI, Marija Bistrica, Poljanica B. 89 D
3. ZDRAVKO JANTOLEK, Marija Bistrica, Poljanica B. 173
4.    KRUNOSLAV ŽABEC, Marija Bistrica, Poljanica B. 33    

2.  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

              Nositelj liste: DAMIR KAIĆ
    
dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

    1. DAMIR KAIĆ, Marija Bistrica, Poljanica B. 215

I Z B O R
ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
          SUŠOBREG

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da mjesni odbor Sušobreg  ima ukupno  66  birača i da je glasovalo 16 birača, odnosno  24,24% od čega je bilo 15 važećih listića, a nevažeći je bio 1 listić.

II. Kandidacijska  lista je dobila sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

             Nositelj liste: MLADEN JANEČIĆ    
15 glasova ili 100,00%

III. Liste koja je dobila mjesta u Vijeću mjesnog odbora Sušobreg jest:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

             Nositelj liste: MLADEN JANEČIĆ
15 glasova ili 100,00%

            
IV. Utvrđuje se da je lista dobila sljedeći broj mjesta u Vijeću mjesnog obora Sušobreg:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

         Nositelj liste: MLADEN JANEČIĆ
 dobila je 5 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. MLADEN JANEČIĆ, Marija Bistrica, Sušobreg 109A
         2. KSENIJA SEMPER, Marija Bistrica, Sušobreg 105
         3. DAVOR KULJAK, Marija Bistrica, Sušobreg 126
   4. SNJEŽANA GREGORIĆ, Marija Bistrica, Sušobreg 108
    5. STJEPAN JAPEC, Marija Bistrica, Sušobreg 134    

I Z B O R
ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
           SELNICA

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da mjesni odbor Selnica ima ukupno  527  birača i da je glasovalo 84 birača, odnosno  15,94% od čega je bilo 84  važećih listića, dok nevažećih listića nije bilo.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: JOSIP KLAPAČ
24 glasova ili 28,57%

   2.  HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA

Nositelj liste: ŽELJKO KAMENAR
33 glasova ili 39,29%

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

         Nositelj liste: JURICA MITREČIĆ    
27 glasova ili 32,14%

III. Liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Vijeću mjesnog odbora Selnica su:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: JOSIP KLAPAČ
24 glasova ili 28,57%

2.    HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA

Nositelj liste: ŽELJKO KAMENAR
33 glasova ili 39,29%

3.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

         Nositelj liste: JURICA MITREČIĆ    
27 glasova ili 32,14%

IV. Utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Vijeću mjesnog odbora Selnica su:

1.  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: JOSIP KLAPAČ
       dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabran:

    1. Josip Klapač, Marija Bistrica, Selnica 113

2.  HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA

      Nositelj liste: ŽELJKO KAMENAR
       dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

            1.Željko Kamenar, Marija Bistrica, Selnica 80
    2. Kristina Meštrović, Marija Bistrica, Selnica 134

3.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

        Nositelj liste: JURICA MITREČIĆ    
       dobila je 2 mjesta pa su s te liste izabrani:

                1.Jurica Mitrečić, Marija Bistrica, Selnica 47
        2.Josip Hanžek, Marija Bistrica, Selnica 165

I Z B O R
ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
           TUGONICA

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da mjesni odbor Tugonica ima ukupno  506 birača i da je glasovalo 38 birača, odnosno  7,51%,  od čega je bilo 37  važećih listića, dok je nevažeći bio jedan listić.

II. Kandidacijske liste su dobile sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: ŽELJKO NOVAK
                                26 glasova ili 70,27%

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

               Nositelj liste: MIRA BAJS                         11 glasova ili 29,73%

III. Liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Vijeću mjesnog odbora Tugonica su:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: ŽELJKO NOVAK
                                26 glasova ili 70,27%

2.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

               Nositelj liste: MIRA BAJS                         11 glasova ili 29,73%

IV. Utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Vijeću mjesnog odbora Tugonica:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: ŽELJKO NOVAK
       dobila je 4 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. ŽELJKO NOVAK, Marija Bistrica, Tugonica 63
2. MLADEN MIKETIĆ, Marija Bistrica, Tugonica 61
3. DAVID LACKOVIĆ, Marija Bistrica, Tugonica 54A
   4.   MIRKO KLEMAR, Marija Bistrica, Tugonica 84,  

2.    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS

     Nositelj liste: MIRA BAJS      
     dobila je 1 mjesto pa je s te liste izabrana:

            1.MIRA BAJS, Marija Bistrica, Tugonica 116

I Z B O R
ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
          PODGRAĐE

I. Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje da mjesni odbor Podgrađe ima ukupno  279  birača i da je glasovalo 34 birača, odnosno  12,19%,  od čega je bilo 32  važećih listića, dok je nevažećih listića bilo 2.

II. Kandidacijska lista je dobila sljedeći broj glasova:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: STJEPAN GORIČKI                                                        32 glasova ili 100,00%

III. Lista koja je dobila mjesta u Vijeću mjesnog odbora Podgrađe est:

1.    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: STJEPAN GORIČKI                                                        32 glasova ili 100,00%

IV. Utvrđuje se da je lista dobila sljedeći broj mjesta u Vijeću mjesnog obora Tugonica:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: STJEPAN GORIČKI
       dobila je 5 mjesta pa su s te liste izabrani:

1. STJEPAN GORIČKI, Marija Bistrica, Podgrađe 67
2. DRAŽEN PEZIĆ, Marija Bistrica, Podgrađe 82A
3. LJILJANA PEZIĆ, Marija Bistrica, Podgrađe 26A
4. ANĐELKO KOSALEC, Marija Bistrica, Podgrađe 44/1
5. FRANJO TOMORAD, Marija Bistrica, Podgrađe 18 B